Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


21. aprill 2008
AS Tallinna Vesi kuulutab välja pakkumise Suur-Sõjamäe kanalipumpla purgimiskoha ehituseks. Täiendav info: rajada Suur-Sõjamäe tn 23 B pumpla juures asuvale purgimiskohale manööverdamiseks vajaliku asfaltplatsi laiendus ja taastada rikutud haljastus. Töö mahu hulka kuulub: 1. Olemasoleva manööverdusplatsi laiendamine 19 m² ulatuses. 2. Manööverdusplatsi ümbritsemine vundamendi betoonplokkidega(võib asendada millegi analoogsega). Viimased tuleb omavahel siduda metalltoruga keevisühenduse abil. 3. Paakautode poolt rikutud haljastuse taastamine 300 m² alal, mis seisneb rikutud kohtade mullaga katmises ja sinna muruseemne külvamises. Muld tarnida Paljassaare reoveepuhastusjaamast. 4. Liiklusskeemiga infotahvli mõõtmetega 1X1m tellimine ja paigaldamine pumpla seinale ukse kohale, 3 m kõrgusele. Liiklusskeemil must kiri valgel taustal. 5. Pumpla territooriumi piirava aia väravate demonteerimine. 6. Väljakaevatud pinnase äravedu ja tekkivate ehitusjäätmete koristamine. 7. Purgimiskaevule uue malmluugi paigaldamine. Luugi tarnib AS Tallinna Vesi. Kõikide ehitustööde ning dokumentatsiooni teostamise tähtaeg on 30. mai 2008a. Pakkumised esitada hiljemalt 28.04.2008.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 626 2200 tvesi@tvesi.ee
Map-pin

Asukoht

Suur-Sõjamäe 23b
TALLINN, Eesti
Suur-Sõjamäe 23b,Eesti