Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


14. aprill 2008
Põltsamaa linnavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise tasulise hoonestusõiguse seadmiseks Põltsamaa linnale kuuluvale kinnistule registriosa nr 2560635 (katastritunnus 61701:008:0015, pindala 10 599 m², maakasutuse sihtotstarve 100% sotsiaalmaa) asukohaga Põltsamaa linn Viljandi mnt 2B. Pakkumise objektiks on hoonestusõiguse omandamise õigus alghinnaga 500 000 (viissada tuhat) krooni, hoonestusõigus seatakse tähtajaga 49 aastat. Enampakkumisest osavõtutasu suuruseks on 5 000 (viis tuhat) krooni ja tagatisraha suuruseks 50 000 (viiskümmend tuhat) krooni. Osavõtutasu ja tagatisraha peavad olema laekunud Põltsamaa linnavalitsuse arvelduskontole nr 1120094050 AS Hansapank hiljemalt 20. maiks 2008 kell 10.00. Tagatisraha arvestatakse hoonestusõiguse võitjal hoonestusõiguse omandamise aastatasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamist. Osavõtutasu ei arvestata hoonestusõiguse omandamise õiguse summa sisse ega tagastata. Hoonestusõiguse seadmise tingimused hoonestajale: Hoonestaja on kohustatud hoonestama kinnistu hooldekoduga. Kinnistu hoonestamisel lähtuda Põltsamaa Linnavolikogu 20. detsembri 2005 otsusest nr 17 “Ajaloolise Vana-Põltsamaa lossiansambli detailplaneeringu kehtestamine” (K&H AS töö nr 04DP42, http://www.poltsamaa.ee/index.php?lang=est&linker=true&id=2731). Parima arhitektuurse lahenduse saamiseks korraldada hoonestajal majandusregistris registreeritud arhitektide pool esitatud eskiiside konkurss (vähemalt kahelt erinevalt arhitilt). Ehitusloa saamise hilisem tähtaeg on 01. oktoober 2009. Kasutusloa vormistamise hiliseim tähtaeg on kolm aastat lepingu sõlmimisest. Avalik kirjalik enampakkumine toimub 20. mail 2008 kell 11.30 Põltsamaal Lossi tn 9. Enampakkumise läbiviimise eest on vastutav majandusnõunik Maimu Kelder, tel 685 564, 516 2337, maimu@poltsamaa.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 776 8550 info@poltsamaa.ee
Map-pin

Asukoht

Viljandi mnt 2b
PÕLTSAMAA, JÕGEVAMAA, Eesti
Viljandi mnt 2b,PÕLTSAMAA, Eesti