Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Tunnistatud nõuetele vastavaks turbatootmisala keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne.

26. juuni 2019
Keskkonnaamet on tunnistanud nõuetele vastavaks Ulila II turbatootmisala keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande. Taotletav mäeeraldis ja selle teenindusmaa asuvad Tartu maakonnas Puhja vallas üleriigilise tähtsusega Sangla turbamaardlas kinnistutel Ulila turbatootmisala (katastritunnus 60502:004:0035) ning Laeva metskond 11 (katastritunnus 60502:004:0036), mis kuuluvad Eesti Vabariigile ning millede valitsejad on vastavalt Keskkonnaministeerium ning Riigimetsa Majandamise Keskus. Ulila II turbatootmisala on uus mäeeraldis, mille pindalaks koos selle juurde kuuluva teenindusmaaga taotletakse 148,39 ha. Mäeeraldise piirides on vähelagunenud turba aktiivset tarbevaru 203 tuh t, millest kaevandatavat varu on 203 tuh t, ja hästilagunenud turba aktiivset tarbevaru on 615 tuh t, millest kaevandatavat varu on 570 tuh t; maavara kaevandamise lubatud maksimaalseks aastamääraks taotletakse 29 tuh t ja loa kehtivusajaks 30 aastat. Maavara kavandatakse kasutada põllumajanduses ja energeetikas.
KMH aruande ja selle nõuetele vastavaks tunnistamise otsusega ning muude asjasse puutuvate materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Keskkonnaameti Tartu kontoris või digitaalselt Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee (pealkirja otsingu märksõna „Ulila“).
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Arendaja
Briefcase
+372 447 1530, 5035497 info@tootsiturvas.ee
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 656 7300 maves@maves.ee
Map-pin

Asukoht

Ulila, Elva vald, TARTUMAA, Eesti
 Ulila, Elva vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil