Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Algatati keskkonnamõju hindamine ehituslubjakivi ja ehituskruusa kaevandamiseks.

19. veebruar 2014
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon teatab keskkonnamõju hindamise algatamisest Vahi OÜ poolt esitatud maavara kaevandamise loa taotluse ehituslubjakivi ja ehituskruusa kaevandamiseks Raplamaal Rapla vallas Äherdi külas Reinu lubjakivimaardlas Reinu III lubjakivikarjääri mäeeraldisel.
Taotletava mäeeraldise teenindusmaa pindala on 15,73 ha, sealhulgas mäeeraldise pindala 14,89 ha. Taotletav mäeeraldis paikneb Raplamaal Rapla vallas Äherdi külas eraomandis oleval Vahi kinnistul (katastriüksuse tunnus 66903:001:0058). Taotletav mäeeraldis hõlmab Reinu maardla ehituskruusa aktiivse tarbevaru 8. plokki ja ehituslubjakivi aktiivse tarbevaru 9. plokki. Taotletava mäeeraldisega hõlmatud ehituslubjakivi aktiivne tarbevaru on 1429 tuh m³, millest 1429 tuh m³ on kaevandatav. Ehituskruusa aktiivne tarbevaru on 45 tuh m³, millest 45 tuh m³ on kaevandatav. Taotletava loa kehtivusajaks on 25 aastat. Taotletava mäeeraldise põhjapiirist ca 180 m kaugusel asub töötav Reinu lubjakivikarjäär, kus kaevandatakse ehituslubjakivi ja ehituskruusa. Reinu lubjakivikarjääri mäeeraldise pindala on 17,14 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 21,21 ha.
Eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju ei ole piiriülene ning täiendavate keskkonnauuringute vajadus selgub KMH käigus. KMH algatamise otsustega on võimalik tutvuda tööpäevadel KMH otsustaja - Keskkonnaameti Harju kontoris, aadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn (kontaktisik: Diane Banhard, tel 674 4809, diane.banhard@keskonnaamet.ee).

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Vahi OÜ, RAPLA
+372 509 0732 merle@merpet.ee
Map-pin

Asukoht

Rapla vald, RAPLAMAA, Eesti
,Rapla vald, Eesti