Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

On valminud KSH aruanne detailplaneeringule, mille eesmärgiks on elamupiirkonna rajamine.

08. mai 2013
Kaarma Vallavalitsus teatab, et valminud on Muratsi küla Kolde, Koldevälja, Kadakaoksa, Kalda ja Rannavälja kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.
Detailplaneeringuala paikneb Saare maakonnas Kaarma vallas Muratsi külas, Kaarma valla lõunarannikul. Planeeringuala hõlmab maaüksusi nimedega Kolde, Koldevälja, Kadakaoksa, Kalda ja Rannavälja. Planeeritava ala peamine sihtotstarve on maatulundusmaa ning planeeritava ala kogupindala on ligikaudu 69 ha. Vastavalt lähteülesandele on antud detailplaneeringu eesmärgiks kvaliteetse keskkonna kavandamine, lähtudes uuest arhitektuursest kvaliteedist ja olemasolevatest säilitatavatest väärtustest; maa sihtotstarbe määramine; planeeritavale alale elamumaade ja nende teenindamiseks tehnorajatiste kruntide moodustamine; planeeritavale alale jäävate kruntide piiride ning ehitusõiguse määramine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, kergliiklusteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Olemasolev maatulundusmaa on kavas muuta 44% elamumaaks, 1% tootmishoonete maaks, 7% liiklusmaaks ja 48% maatulundusmaaks.
Muratsi küla Kolde, Koldevälja, Kadakaoksa, Kalda ja Rannavälja kinnistute detailplaneeringu materjalide ja KSH aruandega saab tutvuda ajavahemikul 13. mai – 03. juuni 2013 Kaarma Vallavalitsuses ja valla koduleheküljel www.kaarma.ee. KSH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi võib esitada kirjalikult OÜ-le Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, 51004 Tartu) või e-posti aadressil riin@hendrikson.ee kuni 03. juunini 2013.
Muratsi küla Kolde, Koldevälja, Kadakaoksa, Kalda ja Rannavälja kinnistute detailplaneeringu KSH aruande avalik arutelu toimub 04. juunil 2013 algusega kell 16.00 Kaarma Vallavalitsuse (Marientali tee 27, Kuressaare) III korruse saalis.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 667 9200 k.tombak@trigoncapital.com
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 626 0000 eareng@eareng.ee
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 740 9800 hendrikson@hendrikson.ee
Map-pin

Asukoht

Muratsi, Saaremaa vald, SAAREMAA, Eesti
,Muratsi, Saaremaa vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maa-ala 69 ha