Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


12. mai 2008
Kehtna Vallavalitsus avalikustab valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi. Kehtna valla üldplaneeringu eesmärgiks on määratleda valla arengusuundade ruumilised lahendused ning määrata maakasutus- ja ehitustingimused valla territooriumil. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on hinnata võimalikke mõjusid keskkonnale, mis võivad kaasneda koostatava üldplaneeringuga kavandavate tegevustega. Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm määrab ära hindamise ulatuse ja näitab eeldatavalt esineva keskkonnamõju ning on aluseks keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamisele. Valla üldplaneeringu lähteülesande ja eskiislahendusega on võimalik tutvuda Kehtna Vallavalitsuses paberkandjal või elektroonilisel kujul veebiaadressil www.kehtna.ee Informatsioon telefonil 489 8820. Ettepanekute, vastuväidete ja küsimuste esitamise tähtaeg on 22. mai 2008. 22. mail 2008.a kell 17:30 toimub Kehtna vallamaja saalis (Pargi 2, Kehtna alevik) valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik arutelu.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Kehtna Vallavalitsus , Kehtna, Kehtna vald
+372 487 5357 kehtna@kehtna.ee
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 53 446 215
Map-pin

Asukoht

Kehtna, Kehtna vald, RAPLAMAA, Eesti
,Kehtna, Kehtna vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maa-ala 50730 ha