Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


19. mai 2008
AS Tallinna Vesi kuulutab välja pakkumise Sinika, Ristiku ja Tööstuse tn torustike rekonstrueerimiseks "suka"-meetodil. Lisainfo: 1. Tööstuse tn (Salme tn- Graniidi tn, K299- K216), D500 mm betoontoru, L= 162 m koos majaühendustega. Nimetatud lõigus rekonstrueeritakse kanalisatsiooni vaatluskaevud ja restikaevud. Vahetatakse välja purunenud kaevu betoonelemendid ning korrastatakse voolurenn. Samuti rekonstrueeritakse “suka “- meetodil ka kanalisatsiooni majaühendused kuni kinnistu piirini. 2. Ristiku tn (Kopli tn- Kaera tn, K138359- K82609) D 200- 250- 300 mm asbotsementtorud, L=143m. Töö mahtu jääb samuti kaks restikaevu ühendust (K2691- 82608 ja K2691- 116837). Olemasolevad kaevud rekonstrueeritakse või asendatakse uutega. Asendatakse purunenud betoonelemendid. Kaevud tehakse veetihedaks. Tööde teostamise ajal peab olema tagatud rekonstrueeritava torustiku toimimine, vajadusel teostada ülepumpamine või heitvete väljavedu. Vajadusel teostada kaevude puhastamine. Teostatud tööde kohta esitada teostusjoonised ja kaameraraportid. Liikluskorralduse ja kaevetöödega seotud kulud kannab töövõtja. Kaevude rekonstrueerimise mahtude hindamisel arvestada, et kaevupea ja ühe reguleerimisrõnga vahetus on tee taastusremondi mahus. 2008. aasta teede investeeringute kava plaani kohaselt on nimetatud tänavate taastusremont ette nähtud vahemikus: Tööstuse tn ( Niine tn- Volta tn)- 01.juuni- 31. juuli 2008. Ristiku tn ( Kopli tn- Kaera tn)- 15. mai- 20. juuli 2008. Kanalisatsiooni rekonstrueerimistööde ajakava tuleb töövõtjal kooskõlastada tee-ehitajaga. Eeldatavad tööde teostamise tähtajad: Tööstuse tn kaevetööd - tee taastusremondi alguseks - 30 sept 2008. Ristiku tn kaevetööd - tee taastusremondi alguseks - 30 sept 2008. 3. Sinika tn kanalisatsioonitorustik (180 m tänavatoru Dn 225 mm) ja majaühendustorustikud rekonstrueeritakse “suka“-meetodil lõigus K4506 Tulika tänaval kuni kaevuni K4501, 4502 Madara tänaval. Pimeühendused ja kaevurennid lõigatakse lahti, tänavatorustiku kaevud rekonstrueeritakse ning tehakse veetihedaks. Pimeühendustele kaeve peale ei ehitata. Samuti rekonstrueeritakse “suka“-meetodil kanalisatsiooni majaühendused kuni kinnistu piirini ja olemasolevad restikaevud koos äravoolutorudega. Tööde ajal peab olema tagatud heitvete ülepumpamine ja majadest heitvete väljavedu. Liikluskorralduse ja tänava sulgemisega seotud kulud kannab töövõtja. Torustiku survepesu ja kaamera vaatlus enne ja prast “sukka” teostab töövõtja. Pimeühendustele paigaldada mütsprofiilid. Torude läbimõõdud ja pikkused täpsustab töövõtja. Võimalikud kaevetööd teostatab töövõtja. Pakkumise kutse dokumente väljastatakse 20. maini 2008 kella 9.00-15.30 AS Tallinna Vesi aadressil Ädala 10, B-korpuse ruumist 218. Pakkumise kutse dokumente väljastatakse maksekorralduse koopia ja taotluse esitamisel. Pakkumise kutse dokumentide eest tasuda 65 krooni a/a nr. 221010126368 Hansapank viitenumber: 355555555551. Pakkumised esitada hiljemalt 20. maiks 2008 kell 10.00 AS Tallinna Vesi B-korpuse ruumi 218 või saata faksile 626 2301 või e-mailile hanked@tvesi.ee . Täiendav informatsioon telefonil 626 2216, faks 626 2301, e-post hanked@tvesi.ee , kontaktisik on Juri Saija.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 626 2200 tvesi@tvesi.ee
Map-pin

Asukoht

TALLINN, Eesti
,Eesti