Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


02. juuni 2008
Algatatud on Kõo katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kõo katastriüksusele kuni 7-le hoonele ehitusõiguste määramine, juurdepääsuteede ja parkimise lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on hinnata arendustegevusega kaasnevaid mõjusi Haanja looduspargi kaitse-eesmärgile ja maastikuväärtuste (pärandkultuurmaastik) kaitsele ja leida parim võimalik lahendus arendustegevuseks, et tagada pärandkultuurmaastiku kaitse ja esinduslikkus. Arendaja on OÜ Võru Biathlon. Planeerimisdokumendi koostamise korraldaja on Haanja Vallavalitsus (Haanja küla Haanja vald 65101 Võru mk, tel 782 9111, vald@haanja.werro.ee). Keskkonnamõju strateegilise hindamise ekspert on Tõnu Oja. Planeerimisdokumendi kehtestaja on Haanja Vallavolikogu (Haanja küla, Haanja vald, 65101 Võru mk). Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega saab tutvuda Haanja Vallavalitsuses ja valla kodulehel aadressil http://www.haanja.ee/. Aruanne on alla laaditav ka aadressilt http://map.gg.bg.ut.ee/toja/haanja/. KSH aruande avalik väljapanek kestab 29. maist 2008 kuni 19. juunini 2008. KSH aruande kohta saab kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni avaliku arutelu toimumiseni 20. juunini 2008 planeeringu koostamise korraldajale või otse keskkonnamõju strateegilise hindamise eksperdile. Keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu toimub reedel, 20. juunil algusega kell 10.00 Haanja Vallavalitsuse saalis.

Objektiga seotud ettevõtted

Arendaja
Briefcase
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
Tõnu Oja , TARTU
+372 50 37 049 tonu.oja@ut.ee
Map-pin

Asukoht

Kõo
Rõuge vald, VÕRUMAA, Eesti
Kõo,Rõuge vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Hooneid/rajatisi 7