Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


02. juuni 2008
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Viljandi maakonnas asuva Kännu alajaama fiider 2 ja Kännu II alajaama fiider 1 rekonstrueerimise projekteerimiseks ja teostamiseks. Lisainfo: Lisatingimused:Töö on ehitus koos projekteerimisega.Elektriprojekti vastuvõtmise eelduseks on ehitusloa olemasolu.Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke. Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldajaga kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. Enne ehitustööde alustamist kooskõlastada tööprojekt piirkonna Võrguehitussektori projektijuhiga. Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokku leppida tellimuse esitajaga. Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Jaotusvõrgule esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus. Riigimaanteede teemaal töötamiseks tuleb võtta enne töödega alustamist luba Maanteeametist. Sõlmida kõik vajalikud maakasutuslepingud ( Saab tellida ELPEC -st). On soovitav eelnev objektiga tutvumine kohapeal enne pakkumise koostamist. Projekteerimine 1 kmp; Maakaabel 0,4kV 95mm2 300 M; Masti korrastamine (õigumine ja posti müts) 2 tk; Maakaabel 0,4kV 25mm2 300 M; Tugi 0,4 liinile 1 tk; Arvestussüsteem 10 kmp; Õhuliini kaabel 16mm2 04 liinile 220 M; Õhuliini kaabel 50 mm2 04 liinile 240 M; Õhuliini mastid kl III 04-liinile 3 tk; MP mõõtesüsteem (voolutrafodega) 1 kmp; Tõmmits 04-liinile 3 tk; Kordusmaandus 0,4 osas 7 tk; 1 arvestiga MK soklil 1 tk; Kaabli läbisurumine kinnisel meetodil (0,4 osas) 12 M; Alajaama mõõte-jaotuskilbi paigaldus 1 tk; Alajaama 0,4 kaitselüliti paigaldamine 4 kmp; 2 arvestiga MK/JK soklil 1 tk; Kaablikaitsetoru 0,4 24 M; 1 arvestiga MK/JK soklil 1 tk; 2 arvestiga MK postile/seinale 2 tk; 1 arvestiga MK postile/seinale 2 tk; 0,4kV kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 500 M; 0,4 osas haljastuse taastamine 200 M2; Demontaaztööd- õhuliini post 34 tk; Demontaaztööd-õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet) 1700 M. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 15. oktoober 2008. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post enn.tampere@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 9. juuni 2008 kell 11.00 aadressil Viljandi, Paala tee 52. Hankejuht on Enn Tampere, telefon 71 50 604, e-post enn.tampere@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 715 0604
Map-pin

Asukoht

VILJANDIMAA, Eesti
,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 9. juuni 2008
Teostamise tähtaeg 15. okt 2008