Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Kiideti heaks loomapargi piirdeaia rajamise keskkonnamõju hindamise aruanne.

16. mai 2013
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon teatab Käru ja Kehtna vallas Toosikannu puhkekeskuse maadele piirdeaia rajamise (loomapargi loomise) keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande heakskiitmisest ja keskkonnanõuete määramisest.
Kavandatavaks tegevuseks on Raplamaale Käru ja Kehtna valda Toosikannu puhkekeskuse maadele piirdeaia rajamine ja seeläbi loomapargi loomine eesmärgiga asustada parki Eestis levinud sõraliste populatsioonid. Kogu piirdeaia sisse jääva maa-ala üldpindala on ca 8,7 km² (millest osa ei kuulu arendusala hulka). Piirdeaed jagab kõnealuse maa-ala kaheks eraldi aiaks: suurem ca 7,0 km² ja väiksem ca 1,7 km². Väiksemasse aeda, kuhu jääb ka Toosikannu puhkekeskus, tuuakse sisse punahirve populatsioon. Punahirvede esialgne kari (ca 10 isendit) ostetakse mõnest Euroopa riigist olemasolevast hirveaiast. Suurem aed asustatakse metssigade, metskitsede ja põtradega (kasutatakse kombineeritud asustusviisi). Isendite soovitatav arvukus loomapargis on välja selgitatud KMH käigus. Loomapargis elavatele uluksõralistele korraldatakse lisasöötmine, mis vähendab nii liikidevahelist kui liigisisest konkurentsi toidule. Arendusalast on KMH protsessi jooksul välja arvatud Kuusiku ja Kõrbja kinnistud, musta-toonekure püsielupaik 2013 aasta alguses menetluses olevates suurendatud piirides ning mõningaid muid maa-alasid, mille tagajärjel paraneb piirdeaia kuju loogilisemaks.
Piirdeaiaga ümbritsetud loomapargi rajamise täpsemateks eesmärkideks on loodusturismiteenuste arendamine ja pakkumine, Eestis elavate suurulukite (metssiga, põder, metskits ja punahirv) näitamine ja vaatlusvõimalus looduskeskkonnas, loodusfotograafia ehk veretu jahi läbiviimine, ulukite arvukuse reguleerimine jahindusliku tegevuse laadselt (kuid mitte jahiseaduse juriidilises mõistes), jahindusturism (sealjuures ei toimu jahti jahiseaduse juriidilises mõistes), jahindusalaste koolituste läbiviimine, teadusuuringute läbiviimiseks ja ulukiseire teostamiseks võimaluse pakkumine.
KMH aruande ja selle heakskiitmise otsusega saab tutvuda tööpäevadel Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Järvamaa kontoris (aadress F. J. Wiedemanni 13, Türi), kontaktisik on Egle Alt, tel 384 8744, e-post: egle.alt@keskkonnaamet.ee.
 
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Arendaja
Briefcase
Toosikannu OÜ, Jõeküla, Türi vald
+372 489 8160 info@toosikannu.ee
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 740 9800 hendrikson@hendrikson.ee
Map-pin

Asukoht

RAPLAMAA, Eesti
,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Pindala 1,8 ha