Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


02. juuni 2008
19.05.2008 käskkiri nr 565 -Võru maakonnas Võru linnas asuva Põllu tn 5 kinnistu (katastritunnus 91901:011:0063, pindala 2489 m², sihtotstarve tootmishoonete maa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 746 700 krooni, tagatisraha 74 600 krooni; Pakkumised esitada kirjalikult suletud ümbrikus Maa-ametisse allkirja vastu käest kätte või saata kullerpostiga 06. juuniks 2008 hiljemalt kl 11-ks aadressil Maa-amet, Akadeemia 4, 51003 Tartu. Ümbrikule märkida: • pakkuja kontaktandmed; • objekti nimi, mille kohta pakkumine esitatakse ning märgusõna "Kinnisvara võõrandamine"; • hoiatusmärge "Mitte avada enne enampakkumise avamist!" Kirjalike pakkumiste avamine toimub 06. juunil 2008 kell 11.15 Tartus Akadeemia 4 esimese korruse saalis ja selle juures võivad viibida kõik pakkumise esitajad või volituse olemasolu korral pakkuja esindaja. Kirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Kirjalik pakkumine peab sisaldama: 1) Avaldust (avalduse vorm ( - 32 KB, 16.04.2007 )) • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel; • pakkuja nime ning elu- või asukohta ja kontakttelefoni; • numbrite ja sõnadega kirjutatud konkreetset arvulist pakkumissummat; • panka ja arveldusarve numbrit, kuhu saab enampakkumise mittevõitnud osalejale tagatisraha tagastada; • pakkumise tegemise kuupäeva; • pakkumise esitaja allkirja; 2) maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta; 3) füüsilise või juriidilise isiku esindaja volitusi tõendav dokument (äriregistri väljavõte ja vajadusel volitus). Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 06. juuniks 2008 kella 10.00-ks Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034799018 viitenumber 3100057031 märgusõnaks .......................................(müügiobjekti nimi) "Kinnisvara võõrandamine". Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalne müügileping tuleb sõlmida kahe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast. Hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks peab olema kogu ostusumma laekunud müüja poolt näidatud arveldusarvele või esitatud lepingu täitmise tagatised. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Täiendavate küsimuste korral helistada telefonidel 6750 126 ja 6750 152 .

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 665 0600 maaamet@maaamet.ee
Map-pin

Asukoht

Põllu 5
VÕRU, VÕRUMAA, Eesti
Põllu 5,VÕRU, Eesti
Blueprint

Omadused

Kinnistu pind 2489 m²