Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


02. juuni 2008
Nõo Vallavolikogu otsusega algatati detailplaneering Kolga külas asuvatele Ritsika (katastriüksus 52801:011:0183) ja Märdi (katastriüksus 52801:011:0094) kinnistutele ning otsustati detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist mitte algatada. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine külalistemajade ehitamiseks, hoonestusala piiritlemine, liikluskorralduse ning tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine. Planeeritava ala suurus on ca 5,6 ha. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Nõo Vallavalitsus ning kehtestaja on Nõo Vallavolikogu.

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu algataja
Briefcase
Nõo Vallavalitsus , Nõo, Nõo vald
+372 745 5108 vald@nvv.ee
Planeeringu koostaja
Briefcase
Omandi OÜ, TARTU
+372 742 0999 sulev@eraomand.ee
Tellija
Briefcase
+372 742 0999
Map-pin

Asukoht

Ritsika, Märdi kü
Kolga, Nõo vald, TARTUMAA, Eesti
Ritsika, Märdi kü,Kolga, Nõo vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Detailplaneerimine
Blueprint

Omadused

Maa-ala ca 5,6 ha