Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


11. juuni 2009
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontor teatab OÜ Kiiu Soon poolt esitatud Kuusalu liivamaardla Kuusalu IV kaevandamise loa taotlustele algatatud keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande heakskiitmisest. Taotletav mäeeraldis asub Harjumaal Kuusalu vallas Rehatse külas, Kuusalu alevist 0,8 km edelas. Taotletav mäeeraldis kattub osaliselt katastriüksusega „Kolga metskonna maatükk nr 55” (35203:004:0174). Mäeeraldise pindala on 18,34 ha ning mäeeraldise teenindusmaa suurus 20,65 ha. Loa taotluse kohaselt on Kuusalu IV liivakarjääris ehitusliiva aktiivse tarbevaru suuruseks 2 642 tuh m³, millest kaevandatav on 2315 tuh m³. Maavara saab kasutada ehitussegude valmistamiseks, betooni ja asfaltbetooni liivatäitena ja teedeehituses. Kuusalu IV mäeeraldisest ida pool on Kuusalu-Raudoja kohaliku tähtsusega tee, mille kaitsevöönd on 20 m tee telgjoonest. Mäeeraldisest lääne pool on Võllaskatku metsise püsielupaik (VID kood 1557602285). Taotletava Kuusalu IV mäeeraldise lõunapiir ühtib Kuusalu III liivakarjääri põhjapiiriga ning ida poole jääb Rehatse maastikukaitseala. Tegevuse arendaja on Kiiu Soon OÜ, Kiiu sjk, Kuusalu vald, Harjumaa 74604 (kontaktisik on Jaak Fuchs, tel 607 2732). Keskkonnamõju hindamist viib läbi Hendrikson&Ko OÜ, Raekoja plats 8, Tartu, (kontaktisik: Riin Kutsar, tel 7409807). KMH otsustaja ja järelevalvaja on Keskkonnaameti Harju kontor, Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn (kontaktisikud: Diane Banhard, tel 674 4809 ja Angela Notton, tel 674 4803).
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
KIIU SOON OÜ, Kiiu, Kuusalu vald
+372 607 2732 info@kiiusoon.ee
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 740 9800 dge@dge.ee
Map-pin

Asukoht

Rehatse, Kuusalu vald, HARJUMAA, Eesti
 Rehatse, Kuusalu vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil