Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul detailplaneering 10 elamukrundi moodustamiseks.

21. veebruar 2013
Kaberneeme küla Piilkonna kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub kuni  18. märtsini 2013 Jõelähtme vallamajas ja Kaberneeme raamatukogusning avalik arutelu 09. aprillil 2013 kell 15:00 Jõelähtme vallamajas. Planeering näeb ette olemasolevatest elamumaa sihtotstarbega kruntidest maa eraldamise juurdepääsutee kinnistu moodustamiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek moodustada kümme üksikelamukrunti ning samas sisaldab ka planeering ettepanekut valla üldplaneeringu muutmiseks – maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks, üldplaneeringu kohase krundi suuruse vähendamiseks ning üldplaneeringuga kehtestatud ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 511 7113 kama.grupp@mail.ru
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 617 7690 info@dge.ee.
Map-pin

Asukoht

Kaberneeme, Jõelähtme vald, HARJUMAA, Eesti
,Kaberneeme, Jõelähtme vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Pindala 6,53 ha