Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


17. juuni 2009
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Paide vallas asuva Vigvami suvila elektripaigaldise ehitamiseks (K85020). Lisainfo: Mastalajaam jõutrafoga Str=30 kVA; 0,4 kV maakaablit 400 m; jõutrafo annab tellija. Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile.Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldajaga kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis.Hankida ja paigaldada 2-tariifne arvestussüsteem ja koostada Tööülesanne Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga. Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus. NB! Tööde teostamine on võimalik peale talivilja koristamist (orienteeruvalt 01.09.2009), lõpetatud peab olema enne sügiskündi, s.t.hiljemalt 25.09.2009. Koristustööde lõpetamise täpse aja saab OÜ Mäo Põllumajandusühistu juhatuse esimehe käest (Toivo-Mart Rebane-tel..53411320).Vastavalt kooskõlastusele tuleb madalpingekaabli trass ja alajaama maanduskontuuri kiirte trassid üle anda omanikule (Toivo-Mart Rebane).Ilma omaniku kooskõlastuseta ehitustöid vastu ei võeta. Käidukorraldaja: Erkki Moosel/Paide/JV/Energia Telefon: 71 55 720; 50 46 959 Tööp. nr.08205P Emp. AS, eh.luba nr. 2311 12.02.09. Maakaabel 0,4 50mm2 400 M; Trafo paigaldus mastalajaamas 1 tk; Mastalajaama ehitamine I postil 1 tk; Kordusmaandus KP osas 1 tk; Õhuliini mastid kl IV Kp-liinile 1 tk; Demontaaz olemasoleva KP masti asendamisel 1 tk; Demontaaztööd- õhuliini post 12 tk; 04 kaeviku rajamine- paas 400 M; 0,4 osas haljastuse taastamine 800 M2; Arvestussüsteem 1 kmp; 1 arvestiga MK soklil 1 tk. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 25. september 2009. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post marge.pihlak@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 8. juuli 2009 kell 11.00 aadressil Rapla, Paju 3. Hankejuht on Marge Pihlak, telefon 71 50 512, e-post marge.pihlak@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 715 0512
Map-pin

Asukoht

PAIDE, JÄRVAMAA, Eesti
 PAIDE, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 8. juuli 2009
Teostamise tähtaeg 25. sept 2009