Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul detailplaneering uue elamurajooni rajamiseks.

27. september 2018
1.–29. oktoobrini 2018 toimub linnavalitsuses Tammiste tee 6a kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringuala moodustab 33 063 m² suurune Tammiste tee 6a kinnistu, mis asub Pärnu linnas Tammistes ja on piiratud Tammiste tee, Kaasiku tn ja Lepiku tn kruntidega. Tammiste tee 6a krunt oli varasemalt kasutusel vibustaadionina. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada Tammiste tee 6a kinnistu 24 krundiks, millest 21 (Pos 1-21) on üksikelamu maa kasutamisega krunti, kaks tee ja tänava maa-ala ja üks haljasala maa, kultuuri- ja puhkerajatise maa kasutamise sihtotstarbega krunt (Pos 22).
Üksikelamu maa krundi suurused on kavandatud vahemikku 1204 - 1500 m². Kruntide moodustamisel on arvestatud naaberaladele kujundatud olemasolevat krundistruktuuri ja tänavavõrku. Ühele üksikelamu maa krundile on lubatud rajada kuni 2 hoonet, millest üks on elamu ja teine abihoone. Planeeritud kruntide ehitisealuseks pinnaks on kavandatud 20% krundi pindalast. Elamu lubatud maksimaalne kõrgus on 8,0 m ja abihoone kõrgus on 5,0 m maapinnast.
Peale hoonestuse ja kõvakattega pindade ehitamist peab üksikelamumaa krundil haljastatavaks alaks jääma vähemalt 60% üldpindalast.
Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on Tammiste tee 6a krundi maakasutuse juhtotstarbeks määratud suvila- ja aianduskruntide maa, üldmaa ja staadionite maa juhtotstarbed (juhtfunktsioon). Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Pärnu Linna üldplaneeringut, määrates Tammiste tee 6a krundi uueks maakasutuse juhtotstarbeks väikeelamu-, üld- ja transpordimaa juhtfunktsiooni.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 602 5114 spordikotkas@gmail.com
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 55 548 155 jane@teravkera.ee
Map-pin

Asukoht

Tammiste tee 6a
PÄRNU, PÄRNUMAA, Eesti
Tammiste tee 6a PÄRNU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maa-ala 3,3 ha
Objektiga/dokumentidega tutvumine 1.–29. oktoobrini 2018