Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


05. jaanuar 2009
Võeti vastu Pargi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on katastriüksuse elamukruntideks jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, loodavatele kinnistutele ehitusõiguse määramine, hoonestusala piiritlemine, liikluskorralduse ja -teede lahendamine, kujade, tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Planeeritaval alal on määratud 9 elamukrunti ja 1 tänavakrunt, mille käesolev detailplaneering määrab avaliku kasutusega tänavaks. Pargi detailplaneeringu avalik väljapanek toimub alates 29.12.2008- 14.01.2009.a. Kaarma Vallavalitsuse ruumides (III korrus ehitus- ja planeerimisosakond). Avalik arutelu toimub 16.01.2009.a. kell 14.00 Kaarma Vallavalitsuse ruumides.

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu algataja
Briefcase
+372 452 0450 vald@laanesaare.ee
Planeeringu koostaja
Briefcase
Saarlase Vara OÜ, KURESSAARE
+372 516 2088 raivo.kaseorg@gmail.ee
Map-pin

Asukoht

Kudjape, Saaremaa vald, SAAREMAA, Eesti
,Kudjape, Saaremaa vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maa-ala 2,02 ha