Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


04. veebruar 2009
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Elva Haigla alajaama fiider 2 õhuliini asendamiseks maakaabelliiniga (J83038). Lisainfo: Ehitada täies mahus vastavalt tööprojektile AS Elpec, töö nr. J83038-1. - Ehitada 0, 4 kV maakaabelliini kokku ca 2697 m. - Kaeviku rajamine 2206 m (kaeviku rajamine- tänavavalgustusega ühisprojekt ca 1100 m). - Paigaldada 0, 4 kV kaablikaitsetoru 996 m. - 0, 4 kV kaabli läbisurumine kinnisel meetodil ca 52 m. - Paigaldada maaliitumiskilpe 15 tk (1 arvestiga - 8 tk, 2 arvestiga - 6 tk, 3 arvestiga - 1tk). - Paigaldada kaablikappe 8 tk. - Kaablikapid ja liitumiskilbid hangib ehitaja. - Paigaldada arvestussüsteeme 23 tk. - Paigaldada 0, 4 kV õhuliinimaste 1 tk. - Paigaldada tõmmitsaid 0, 4 kV liinile 4 tk. - Paigaldada masti tugesid 2 tk. - Ehitada nõuetekohased maandusseaded. - 0, 4 kV osas haljastuse taastamine 800 m2. - 0, 4 kV osas asfalti taastamine 275 m2. - 0, 4 kV osas moodulkivi taastamine 4 m2. - Demonteerida 0, 4 kV õhuliini ca. 2738 m. - Demonteerida õhuliini maste 57 tk. - Demonteerida olemasolevad liitumiskilbid 3 tk (tagastada mõõtesektorisse). - Demonteerida arvestikilpe 2 tk (tagastada tarbijatele). - Taotleda kohalikult omavalitsuselt kasutusluba. NB! 1. Tööde akteerimine saab toimuma peale 1. aprilli (järgmisel majandusaastal). 2. Kaeviku rajamine- tänavavalgustusega ühisprojekt ca 1100 m, pakkumises näidata kaeviku kaevamise hind OÜ-le Jaotusvõrk 1/2 ulatuses kogumaksumusest. Piirkonna tänavavalgustuse ehitus teostatakse samal ajal antud tööga, enne ehitustööde algust võtta ühendust Elva Linnamajandusosakonna juhataja Kalev Kepp`iga telefon: 730 9888. Ehituseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Tartu Võrguehituse sektori või piirkonna käidukorraldaja Einar Pandi poole, tel. 716 8182, 5348 5397. Kaeviku rajamine- tänavavalgustusega ühisprojekt 1100 M; Demontaaztööd-õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet) 2738 M; Kassettlüliti 63-400A 27 tk; Kaablikaitsetoru 0,4 996 M; 0,4kV kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 1106 M; Arvestussüsteem 23 kmp; Kaabli läbisurumine kinnisel meetodil (0,4 osas) 52 M; 0,4 osas moodulkivi taastamine 4 M2; 0,4 osas haljastuse taastamine 800 M2; Harukilp 1 tk; Demontaaz olemasoleva 0,4 masti asendamisel 1 tk; Demontaaztööd- õhuliini post 56 tk; 0,4 osas asfalt taastamine 275 M2; Maakaabel 0,4 50mm2 192 M; Maakaabel 0,4kV 120mm2 950 M; 3 arvestiga MK soklil 1 tk; Maakaabel 0,4kV kuni 16mm2 334 M; Maakaabel 0,4kV 25mm2 227 M; Maakaabel 0,4kV 35mm2 275 M; Maakaabel 0,4kV 70mm2 260 M; Maakaabel 0,4kV 95mm2 60 M; Demontaaztööd- kilp 5 tk; Maakaabel 0,4kV 240mm2 399 M; Tõmmits 04-liinile 4 tk; Tugi 0,4 liinile 2 tk; kuni 4 fiidriga JK 1 tk; rohkem, kui 4 fiidriga JK 6 tk; 1 arvestiga MK soklil 8 tk; 2 arvestiga MK soklil 6 tk; Õhuliini mastid kl III 04-liinile 1 tk. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 30. juuni 2009. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post kadri.leopard@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 10. veebruar 2009 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5. Hankejuht on Kadri Leopard, telefon 71 68 256, e-post kadri.leopard@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

ELVA, TARTUMAA, Eesti
 ELVA, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 10. veebr 2009
Teostamise tähtaeg 30. juuni 2009