Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


02. juuni 2009
Torgu valla sisemaa osaüldplaneeringu avalik väljapanek ning Torgu valla sisemaa osaüldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 8. juunist 8. juulini 2009 Torgu raamatukogus ja Torgu valla veebilehel www.torgu.ee . Üldplaneering on koostud kogu Torgu valla sisemaa territooriumi kohta. Selle eesmärk on valla sisemaa territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks. Piiriülest mõju planeeringu elluviimine kaasa ei too. 03. august 2009. a algusega kell 14.00 toimub Torgu vallas Iide külas Torgu vallavalitsuse ruumides ülalpool nimetatud avalikustatud dokumentide avalik arutelu.

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu tellija
Briefcase
Torgu Vallavalitsus , Iide, Saaremaa vald
+372 457 0450 torgu@saare.info
Planeerimine
Briefcase
Consultare OÜ, KURESSAARE
+372 52 80 387
Map-pin

Asukoht

Saaremaa vald, SAAREMAA, Eesti
 Saaremaa vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maa-ala 126,4 km²