Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


18. veebruar 2009
Algatati Päikeseloojangu, Mereranna, Rannaveere, Rannakalda ja Merekalda kinnistute detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu maakasutuse sihtotstarvete, võimalike hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Keskkonnamõju strateegiline hindamine algatatakse, et selgitada välja planeeritavaga kaasnev mõju merele ja rannale ning nende kooslustele, elupaigatüüpidele, kaitsealustele liikidele, eesmärgiga uurida endiste piirivalve rajatiste juures võimalikke reostusohtlikke aineid ning mõju Lahemaa Rahvuspargile kui Natura 2000 võrgustiku osale. Info telefonil 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu tellija
Briefcase
Map-pin

Asukoht

Suurpea, Kuusalu vald, HARJUMAA, Eesti
,Suurpea, Kuusalu vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Kinnistu pind 3423 m²