Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


19. veebruar 2009
Võru Vallavalitsus on suunanud avalikule väljapanekule Sossi maaüksuse (asukohaga Võru vald Koloreino küla) detailplaneeringu keskkonnamõjude hindamise aruande alates 23. veebruarist 2009. a kuni 16. märtsini 2009. a. Võru Vallavalitsuses ruumis nr 5 (tööpäevadel kella 8.00 kuni 16.00) aadressil Võrumõisa tee 4a Võru linn ja Võru valla koduleheküljel www.voruvald.ee /ehitus ja planeerimine/ detailplaneeringud. Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi dokumendi kohta saab esitada kirjalikult Võru Vallavalitsusele kuni 17. märtsini 2009. a aadressil Võrumõisa tee 4a Võru linn või e-mailil vald@voruvald.ee. Sossi maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõjude hindamise aruande avalik arutelu toimub 20. märtsil 2009. a kell 10.00 Võru Vallavalitsuse saalis aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn.Arendaja poolt kavandatava detailplaneeringu eesmärk on Sossi maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusele (91804:004:1390) puhkeala loomine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine; planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine: kaheksa väikeelamumaa sihtotstarbega krunti, üks 90% väikeelamumaa ning 10% ärimaa krunt ja üks transpordimaa krunt, kruntide hoonestusala määratlemine , arhitektuurinõuded ehitistele, tänavate maa-alade, liikluskorralduse põhimõttete ja parkimiskorralduse määratlemine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõttete määratlemine

Objektiga seotud ettevõtted

Dokumentatsiooni koostaja
Briefcase
+372 53 325 215 mart.ploomipuu@mail.ee, mart@ploomipuu.ee
Arendaja
Briefcase
+372 50 97 454 karol@evf.ee
Planeeringu algataja
Briefcase
+372 785 0901 info@voru.ee
*****
Briefcase
+372 786 8360
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 551 7551, +372 55 523 686 mihkel@geobaltica.ee
Map-pin

Asukoht

Koloreino, Võru vald, VÕRUMAA, Eesti
,Koloreino, Võru vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Detailplaneerimine