Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


05. märts 2009
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Paide vallas asuva Tagavõõbu alajaama fiider 1 rekonstrueerimiseks (J71300). Lisainfo: Ehitusprojekt Tagavõõbu 10/0,4 kV alajaama F-1 rekk, Võõbu külas Paide vald Järvamaa, ehitusluba nr.2258 26.11.2008 vastavalt projektile Tagavõõbu alajaama ümberehitus 100/50/50 kVA 3-me mähiseliseks trafo alajaamaks 10/1/0,4 kV, uus mastalajaa Mardika 30 kVA 1/0,4 kV, 0,4 kV maakaabelliini 1,2 km, siduda uued alajaamad olemasolevate liinidega, demonteerida mittevajalik o,4 kV õhuliin Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldajaga kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Jaotusvõrgule esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus. Käidukorraldaja:Jüri Sillaste/KOSE/JV/Energia Telefon: 71 54 524; 52 81 113. kuni 4 fiidriga JK 2 tk; Õhuliini kaabel 70 mm2 04 liinile 17 M; Tugi KP liinile 1 tk; Tõmmits 04-liinile 1 tk; Maakaabel 0,4kV 120mm2 1232 M; Mastalajaama ehitamine II postil 2 tk; Õhuliini kaabel 35 mm2 04 liinile 214 M; Trafo paigaldus mastalajaamas 2 tk; Demontaaztööd-õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet) 850 M; Traavers koos isolaatoritega 1 tk; Demontaaztööd- õhuliini post 18 tk; Demontaaz olemasoleva 0,4 liinijuhtme asendamisel (liin 2-4 juhet) 231 M; Kaabli läbisurumine kinnisel meetodil (0,4 osas) 10 M; Demontaaz olemasoleva KP masti asendamisel 1 tk; Kaablikaitsetoru 0,4 38 M; Kassettlüliti 63-400A 4 tk; 0,4kV kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 1222 M. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 1. juuli 2009. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post marge.pihlak@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 17. märts 2009 kell 11.00 aadressil Rapla, Paju 3. Hankejuht on Marge Pihlak, telefon 71 50 512, e-post marge.pihlak@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 715 0512
Map-pin

Asukoht

PAIDE, JÄRVAMAA, Eesti
,PAIDE, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 17. märts 2009
Teostamise tähtaeg 1. juuli 2009