Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


05. märts 2009
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Kaiu vallas asuva Ernemäe eramu elektripaigaldise ehitamiseks (L75358). Lisainfo: Tööprojekt nr. L75358 Elpec AS, eh.luba nr.782 02.02.09.a.Ehitada 10/0.4kV mastalajaam MAK-1 1tk (olemasoleva alaj. asemele) trafoga 160kVA 1tk, komplektalajaama demonteerimine 1tk., 0,4kV KL ca.1200m, 1-ne sokliga haru-liitumiskilp 4tk., 1-ne sokliga liitumiskilp 2tk. (paigaldada ... uut arvestit ja ... olemasolevat arvestit tõstetakse välja) Mastitrafo 10/0,4kV 160kVA Yzn 1tk. tellib OÜ Jaotusvõrk, Kilbid hangib hankekonkursi võitja, Liituja arvesti hangib hankekonkursi võitja SLO-st. Olemasolevate tarbijate arvestid tõsta välja uutesse liitumiskilpidesse 6tk. Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldajaga kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga. Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Jaotusvõrgule esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus. Käidukorraldaja:Ain Vaino/RAPLA/JV/Energia Telefon: 71 50 532; 51 29 004. 1 arvestiga MK soklil 3 tk; Trafo paigaldus mastalajaamas 1 tk; Mastalajaama ehitamine I postil 1 tk; 1 arvestiga MK/JK soklil 4 tk; Maakaabel 0,4kV kuni 16mm2 85 M; Õhuliini mastid kl II 04-liinile 1 tk; Maakaabel 0,4kV 120mm2 993 M; Demontaaztööd- alajaam (mast, komplekt, KTP) 1 kmp; Tugi 0,4 liinile 1 tk; Demontaaztööd- jõutrafod 1 tk; Maakaabel 0,4kV 35mm2 31 M; Demontaaztööd- õhuliini post 38 tk; Demontaaz olemasoleva 0,4 masti asendamisel 2 tk; Demontaaztööd- kilp 1 tk; Demontaaz olemasoleva KP masti asendamisel 1 tk; 0,4kV kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 1010 M; 0,4 osas haljastuse taastamine 50 M2; Demontaaztööd-õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet) 1260 M; Arvestussüsteem 7 kmp; Alajaama mõõte-jaotuskilbi paigaldus 1 tk; Kaablikaitsetoru 0,4 117 M. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 10. mai 2009. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post marge.pihlak@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 11. märts 2009 kell 11.00 aadressil Rapla, Paju 3. Hankejuht on Marge Pihlak, telefon 71 50 512, e-post marge.pihlak@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 715 0512
Map-pin

Asukoht

Rapla vald, RAPLAMAA, Eesti
,Rapla vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 11. märts 2009
Teostamise tähtaeg 10. mai 2009