Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


17. juuni 2009
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Kuusalu vallas asuva Kotka 10 kV maakaabelliini ehituseks (J71143, K81035). Lisainfo: vastavalt projektile 10 kV maakaabelliin(KP kaabel tellitud 31-32nädalaks), komplektalajaam 630 kVA- (tellitud JV poolt 35-36 nädalaks) trafo 250 kvA, mastalajaam Forelli ümberehitus-trafo võtta olemasolevast alajaamast, o, 4 kV maakaabelliin, 0, 4 kV õhuliini rekk, Puidu alajaama trafo saatus kokkuleppida meistriga, liitumiskilbid: 1. OÜ Kotka Puidutööstus, liitumisjaotuskilp, PK 3x160A, olemasoleva kombi arvesti ja kauglugemise ümbertõstmine uude kilpi, 2. Liivandi Iie Liivakalda I (talu), PK 3x32A, olemasoleva 3-arvesti ja kella toomine uude kilpi, 3. Liivandi Iie Liivakalda II (veepump) , PK 3x10A, olemasoleva 3-faasilise arvesti toomine uude kilpi, LPA-de koostamine. NB.Oü Kotka-Rist liitumiskilp paigaldatud raampartneri poolt, võetud töömahu tabelist välja aga maakaabel tuleb ehitada, tööd akteerida liitumise kuluna K81035 alla. Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldajaga kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus. Riigimaanteede teemaal töötamiseks tuleb võtta enne töödega alustamist luba Maanteeametist. Käidukorraldaja: Jalmar-Ludvig Kivi/KOTKA/JV/Energia Telefon: 60 31 060; 51 29 892 ehitusprojekt Kotka 10 kV maakaabelliini ehitus Kotka ja Kolgaküla, Kuusalu vald, ehitusluba nr.1076442 18.12.2008. Kuni 4 fiidriga JK 1 tk; 1 arvestiga MK postile/seinale 2 tk; 1 arvestiga MK soklil 1 tk; Trafo paigaldus alajaamas (sh. Kiosk) 1 tk; Mastalajaama ehitamine II postil 1 tk; Trafo paigaldus mastalajaamas 1 tk; Õhuliini kaabel 25 mm2 04 liinile 80 M; Metallkestas ühe trafoga KAJ paigaldamine 1 tk; Tugi KP liinile 1 tk; Maakaabel 0,4kV 25mm2 23 M; Õhuliini mastid kl III Kp-liinile 1 tk; Mastilüliti 0,4 kV liinile 1 tk; Õhuliini kaabel 120 mm2 04 liinile 305 M; Maakaabel 0,4kV 120mm2 95 M; Maakaabel 120mm2 KP (kaabel JV poolt) 2380 M; Otsamuhv KP 6 tk; Jätkumuhv KP 4 tk; Maakaabel 70mm2 KP 10 M; Tõmmits Kp-liinile 2 tk; Demontaaztööd- alajaam (mast, komplekt, KTP) 1 kmp; KP liinile lahkkaitse 1 tk; Demontaaztööd- jõutrafod 2 tk; Demontaaztööd ja utiliseerimine kioskalajaam 1 tk; Demontaaz olemasoleva 0,4 liinijuhtme asendamisel (liin 2-4 juhet) 385 M; Demontaaz olemasoleva KP masti asendamisel 1 tk; Kaugloetav arvestussüsteem 1 kmp; Kordusmaandus 0,4 osas 3 tk; Kordusmaandus KP osas 3 tk; Kaabli läbisurumine kinnisel meetodil (0,4 osas) 21 M; 0,4kV kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 241 M; Kaabli läbisurumine kinnisel meetodil 35 M; Arvestussüsteem 2 kmp; Liinitrassi rajamine KP 0,25 HA; Kaablikaitsetoru KP 180 M; Demontaaztööd-õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet) 1950 M; Maakaabel 0,4 50mm2 144 M; Alajaama mõõte-jaotuskilbi paigaldus 1 tk; Kassettlüliti 63-400A 3 tk; KP liini lahklüliti 2 tk; Demontaaztööd- õhuliini post 31 tk; KP kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 2355 M. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 1. oktoober 2009. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post marge.pihlak@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 8. juuli 2009 kell 11.00 aadressil Rapla, Paju 3. Hankejuht on Marge Pihlak, telefon 71 50 512, e-post marge.pihlak@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 715 0512
Map-pin

Asukoht

Kuusalu vald, HARJUMAA, Eesti
,Kuusalu vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 8. juuli 2009
Teostamise tähtaeg 1. okt 2009