Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


15. oktoober 2009
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Tartumaal asuva Kärksi alajaama piirkonna pingeprobleemi lahendamiseks (J83292). Lisainfo: Ehitusluba 977-220582152, 16.08.2009. Ehitada järgides tööprojekti Eesti Energia Võrguehitus AS töö nr. J83292-1.- Asendada 15kV õhuliini mast uue puitmasti ja toega. - Paigaldada 15kV õhuliinile lahkkaitse komplekt. - Ehitada uut 15kV kaabelliini 25mm2 kaabliga ca. 865m. - Paigaldada 15kV kaabelliinile kaablikaitsetoru ca. 105m. - Rajada 15kV liinitrassi ca. 0,002ha. - Ehitada uus Kaasikvälja 15/0 4kV mastalajaam 50kVA trafoga. (trafo annab Jaotusvõrk) - Asendada 0,4kV õhuliini paljasjuhtmed EX4x25-ga ca. 100m. - Paigaldada 0,4kV õhuliini mastile 2 uut puitmasti, üks tugi ja üks tõmmitsa komplekt. - Demonteerida üleliigset 0,4kV õhuliini ca. 600m. - Ehitada nõuetekohased maandusseaded. NB! Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Ehituseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Arendus-ehitusosakonna Lõuna piirkonna projektijuhi V-T. Hirmo või piirkonna käidukorraldaja Eduard Kupri poole tel. 511 4682. Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldaja ja projektijuhiga, kelledega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus. Kordusmaandus KP osas 1 tk; Demontaaz olemasoleva KP masti asendamisel 1 tk; Demontaaz olemasoleva 0,4 masti asendamisel 1 tk; Maakaabel 25mm2 KP 865 M; Demontaaz olemasoleva 0,4 liinijuhtme asendamisel (liin 2-4 juhet) 100 M; Jätkumuhv KP 1 tk; Kordusmaandus 0,4 osas 2 tk; Otsamuhv KP 2 tk; Tõmmits 04-liinile 1 tk; Tugi 0,4 liinile 1 tk; Õhuliini mastid kl III Kp-liinile 1 tk; Tugi KP liinile 1 tk; Õhuliini kaabel 25 mm2 04 liinile 100 M; Mastalajaama ehitamine II postil 1 tk; Õhuliini mastid kl II 04-liinile 2 tk; Demontaaztööd- õhuliini post 12 tk; Trafo paigaldus mastalajaamas 1 tk; Kaabli läbisurumine kinnisel meetodil 20 M; KP kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 845 M; Kaablikaitsetoru KP 106 M; Liinitrassi rajamine KP 0,002 HA; Alajaama mõõte-jaotuskilbi paigaldus 1 tk; Alajaama 0,4 kaitselüliti paigaldamine 2 kmp; Traavers koos isolaatoritega 1 tk; KP liinile lahkkaitse 1 tk; Demontaaztööd-õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet) 600 M. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 6. veebruar 2010. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post taimi.ostrat@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 20. oktoober 2009 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5. Hankejuht on Taimi Ostrat, telefon 71 68 257, e-post taimi.ostrat@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

TARTUMAA, Eesti
 Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 20. okt 2009
Teostamise tähtaeg 6. veebr 2010