Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


04. juuni 2009
Puhja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu Puhja alevikus Puhja – Elva tee, Nooruse tänava, Nooruse 2 ja 2a, Kaevu ja Puhja lasteaed Pääsusilm kinnistutevahelisel ca 1 ha suurusel riigi maal ilma keskkonnamõjude stra­tee­gilise hindamiseta. Detailplaneeringu ees­mär­­giks on Puhja aleviku puurkaevu ning tehnovõrkude ja –rajatiste asu­koha, ehitusõiguse, kujade, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määra­­mine, hoonestusala piiritlemine ning vajadusel servituutide püstitamine.­

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu algataja
Briefcase
Puhja Vallavalitsus , Puhja, Elva vald
+372 745 1423 puhjavv@kodu.ee
Map-pin

Asukoht

Elva tee, Nooruse 2 ja 2a, Kaevu
Puhja, Elva vald, TARTUMAA, Eesti
Elva tee, Nooruse 2 ja 2a, Kaevu Puhja, Elva vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Detailplaneerimine
Blueprint

Omadused

Maa-ala ca 1 ha