Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


30. juuni 2009
Maa-amet korraldab kooskõlas riigivaraseadusega ja Vabariigi Valitsuse 01.08.1995 määrusega nr 286 kinnitatud "Riigivara võõrandamise korraga" ning tulenevalt alljärgnevate keskkonnaministri käskkirjadega langetatud riigivara müügi otsustest järgmiste riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügi avalikul kirjalikul enampakkumisel: 1. 18.06.2009 käskkiri nr 1006 - Saare maakonnas Kuressaare linnas Kalevi tn 9 asuva kinnistu (katastritunnus 34901:003:0249, pindala 6062 m², sihtotstarve tootmismaa) müümine teistkordsel enampakkumisel, alghinnaga 805 000 krooni, tagatisraha 80 500 krooni; 2. 18.06.2009 käskkiri nr 1006 - Saare maakonnas Torgu vallas Tammuna külas asuva Tammera kinnistu (katastritunnus 80701:003:0784, pindala 8963 m², sihtotstarve elamumaa) müümine teistkordsel enampakkumisel, alghinnaga 37 700 krooni, tagatisraha 3700 krooni; 3. 18.06.2009 käskkiri nr 1006 - Lääne maakonnas Lihula vallas Lihula linnas asuva Kopli tn 8 kinnistu (katastritunnus 41201:002:0024, pindala 7812 m2, sihtotstarve elamumaa) müümine teistkordsel enampakkumisel, alghinnaga 82 000 krooni, tagatisraha 8200 krooni; 4. 12.05.2009 käskkiri nr 734 - Harju maakonnas Tallinna linnas asuva Peterburi tee 62 kinnistu (katastritunnus 78403:314:0030, pindala 7164 m2, sihtotstarve tootmismaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 7 140 000 krooni, tagatisraha 714 000 krooni; 5. 25.06.2009 käskkiri nr 1025 - Harju maakonnas Tallinna linnas asuva Ravila tn 20 kinnistu (katastritunnus 78404:401:0058, pindala 1710 m2, sihtotstarve elamumaa) müümine teistkordsel enampakkumisel, alghinnaga 1 106 000 krooni, tagatisraha 110 600 krooni; 6. 25.06.2009 käskkiri nr 1025 - Harju maakonnas Tallinna linnas asuva Suve tn 4 kinnistu (katastritunnus 78408:802:0037, pindala 922 m2, sihtotstarve sihtotstarbeta maa) müümine teistkordsel enampakkumisel, alghinnaga 952 000 krooni, tagatisraha 95 200 krooni; 7. 25.06.2009 käskkiri nr 1030 - Harju maakonnas Tallinna linnas asuva Männiku tee 101a kinnistu (katastritunnus 78404:405:4200, pindala 860 m2, sihtotstarve ärimaa) müümine teistkordsel enampakkumisel, alghinnaga 511 700 krooni, tagatisraha 51 100 krooni; 8. 25.06.2009 käskkiri nr 1030 - Harju maakonnas Tallinna linnas asuva Randvere tee 113b kinnistu (katastritunnus 78402:203:0283, pindala 396 m2, sihtotstarve ärimaa) müümine teistkordsel enampakkumisel, alghinnaga 237 600 krooni, tagatisraha 23 700 krooni; 9. 25.06.2009 käskkiri nr 1030 - Harju maakonnas Aegviidu vallas Aegviidu alevis asuva Piibe mnt 55a kinnistu (katastritunnus 11201:004:0024, pindala 1098 m2, sihtotstarve elamumaa) müümine teistkordsel enampakkumisel, alghinnaga 46 100 krooni, tagatisraha 4600 krooni; 10. 25.06.2009 käskkiri nr 1030 - Harju maakonnas Aegviidu vallas Aegviidu alevis asuva Piibe mnt 55b kinnistu (katastritunnus 11201:004:0025, pindala 1182 m2, sihtotstarve elamumaa) müümine teistkordsel enampakkumisel, alghinnaga 49 600 krooni, tagatisraha 4900 krooni; 11. 25.06.2009 käskkiri nr 1024 - Ida‑Viru maakonnas Jõhvi vallas Tammiku alevikus asuva Tamme tn 27 kinnistu (katastritunnus 25201:002:0234, pindala 1586 m2, sihtotstarve elamumaa) müümine teistkordsel enampakkumisel, alghinnaga 55 500 krooni, tagatisraha 5500 krooni; 12. 26.06.2009 käskkiri nr 1037 - Jõgeva maakonnas Jõgeva linnas asuva Suvila tn 1b kinnistu (katastritunnus 24901:009:0016, pindala 28 466 m2, sihtotstarve tootmismaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 569 300 krooni, tagatisraha 56 900 krooni. Kirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Tagatisraha tasuda hiljemalt avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034799018 viitenumber 3100057031 märgusõnaks ....................................... (müügiobjekti nimi) "Kinnisvara võõrandamine". Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Juhul, kui enampakkumise võitja ei soovi notariaalset lepingut sõlmida, siis sissemakstud tagatisraha ei tagastata. Kirjalik pakkumine peab sisaldama: 1) Avaldust (avalduse vorm) • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel; • pakkuja nime ning elu- või asukohta ja kontakttelefoni; • numbrite ja sõnadega kirjutatud konkreetset arvulist pakkumissummat (juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summa ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa); • panka ja arveldusarve numbrit, kuhu saab enampakkumise mittevõitnud osalejale tagatisraha tagastada; • pakkumise tegemise kuupäeva; • pakkumise esitaja allkirja; 2) maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta, millel on näha õiged pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber); 3) füüsilise isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument. Pakkumised esitada kirjalikult suletud ümbrikus Maa-ametisse allkirja vastu käest kätte või saata kullerpostiga 14. juuliks 2009 hiljemalt kella 11-ks aadressil Maa-amet, Mustamäe tee 51, 10602 Tallinn. Ümbrikule märkida: • pakkuja kontaktandmed; • objekti nimi, mille kohta pakkumine esitatakse ning märgusõna "Kinnisvara võõrandamine"; • hoiatusmärge "Mitte avada enne enampakkumise avamist!" Kirjalike pakkumiste avamine toimub 14. juulil 2009 kell 11.15 Tallinnas Mustamäe tee 51, Maa-ameti II korruse nõupidamiste saalis (ruum nr 207) ja selle juures võivad viibida kõik pakkumise esitajad või volituse olemasolu korral pakkuja esindaja. Notariaalne müügileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast. Hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks peab olema kogu ostusumma laekunud müüja poolt näidatud arveldusarvele või esitatud lepingu täitmise tagatised. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Juhul kui enampakkumise võitnud äriühingul on tulenevalt äriseadustikust vajalik nõukogu nõusolek tehingu tegemiseks, esitada see notariaalsel ostu-müügilepingu sõlmimisel. Täiendavate küsimuste korral helistada telefonidel 675 0199 ja 675 0101.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 665 0600 maaamet@maaamet.ee
Map-pin

Asukoht

MITU MAAKONDA, Eesti
 Eesti