Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


17. juuni 2009
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Tallinnas asuva alajaama nr 608 rekonstrueerimiseks Tallinn (J91034). Lisainfo: AJ nr 608 projekteerimine ja ehitamine: 1. Näha ette olemasoleva alajaama nr 608 lammutamine ja asendamine uue komplektalajaamaga HEKA 2SB (paigaldada olemasolevad trafod 10, 5/6, 3/0, 4 kV 400 kVA; AJ arvestada perspektiivselt 1000 kVA). Keskpinge jaotla ehitada kahesektsiooniline elegaas isolatsiooniga kambritega skeemi järgi "trafo+kaabel+kaabel+kaabel" mõlemal sektsioonil. 6 kV kaabel nr 10321 ühendada alajaama I sektsiooni ning 6 kV kaablid nr 10407 ja 10708 ühendada alajaama II sektsiooni 2. Keskpingejaotlas näha ette sektsioonidevahelisteks ja keskpingeliinide 10321, 10407 ja 10708 lülititeks KOL lülitid. 3. Trafode jaoks näha ette võimsuslülitid Vip kaitsmetega. 4. Alajaama väljuvatele 6 kV liinidele nr 10321 ja 10708 näha ette rikkeindikaatorid. 5. Madalpinge jaotla näha ette kahesektsiooniline väljuvate fiidrite arvuga 2 x 6. 6. Madalpinge trafofiidrites näha ette multimeetrid. 7. AS Kaanon Kinnisvara ja OÜ Neli Nurka toiteks paigalda alajaama seinale kaks liitumiskilpi. Kummasegi kilpi paigaldada pealüliti, kahetariifne arvestussüsteem voolutrafodega 300/5 A ja liitumispunkti kaitse 3 x 250 A. Tarbijate toitekaablid ühendada liitumiskilpidesse. 8. 0, 4 kV kaablid nr 31784 ja 31785 ühendada alajaama 0, 4 kV jaotusseadmesse. 9. Projektis tuleb ette näha tööde etapid ja nende teostamise järjekord. Alajaama asendamise käigus tagada olemasolevate tarbijate elektrienergiaga varustamine minimaalse katkestusajaga. NB! Projekti AJ skeem tuleb esitada min. 3 kuud enne tööde teostamise tähtaega, et oleks võimalik AJ õigeaegselt ära tellida. Trafoalajaama annab EE Jaotusvõrk OÜ, trafod paigaldada olemasolevad. Elektriprojekti vastuvõtmise eelduseks on ehitusloa olemasolu. Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Enne tööde teostamist võtta ühendust automaatika osakonnaga ja täpsustada tööde teostamise aeg Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldajaga kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. Enne ehitustööde alustamist kooskõlastada tööprojekt piirkonna Võrguehitussektori projektijuhiga. Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see eelnevalt kokku leppida Tellijaga. Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus. Sõlmida kõik vajalikud maakasutuslepingud. *Töö üleandmiseks nõutud dokumendid: 1. Töö üleandmise akt 2. Teostusjoonis geoalusel 3. Teostusjoonis lihtalusel 4. Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli aruanne 5. Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus 6. Maandustakistuse mõõtmise protokoll 7. Kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtmete katkematuse kontrolli protokoll 8. Kaitse rakendustagatise kontrollimise protokoll 9. Isolatsioonitakistuse mõõtmise protokoll 10. Ristmeväljade/ gabariidi mõõtmise akt 11. Õliproovi protokoll. NB! Pakkumuse koostamisel ja tööde teostamisel lähtuda JV normdokumentidst ja hanketeatest ning -dokumentidest. Pakkumuses peab olema arvestatud kõikide vajalike nõuete ja kuludega. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 15. detsember 2009. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post tonu.polma@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 26. juuni 2009 kell 11.00 aadressil Tallinn, Kadaka tee 63. Hankejuht on Tõnu Polma, telefon 71 54 264, e-post tonu.polma@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Map-pin

Asukoht

TALLINN, Eesti
 Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 26. juuni 2009
Teostamise tähtaeg 15. dets 2009