Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


02. juuni 2009
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Ambla vallas asuva Topsu alajaama fiider 1 rekonstrueerimiseks (J85033). Lisainfo: Tööp. nr.08-RJ-51 PAI 08-15 J85033 Elekman OÜ, Eh.luba nr. 2277 16.03.09. 2-mastiline mastalajaam jõutrafoga Str= 50 kVA; 10 kV isoleeritud juhtmega õhuliin, L= 1200 m, 10 kV maakaabel, L= 500m; AMKA liini, L= 510m; 0, 4 kV maakaabel, L= 510m.Alates 10 kV liini mastist nr.21 kuni paigaldatava mastalajaamani kulgeb liin rapsipõllul ja sinna saab tööle orienteeruvalt 1-15 oktoobrist ( täpne tööde aeg leppida kokku omanikuga ( Raigo Topso-56 460 326 ).Jõutrafo annab tellija, 10 kV liini mastid -kreosootimmutusega. Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile.Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldajaga kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis.Hankida ja paigaldada 2-tariifne arvestussüsteem ja koostada Tööülesanne Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga. Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus. Gennadi Ainjärv/PAIDE/JV/Energia Telefon: 71 55 749; 51 18 251. Õhuliini kaabel 35mm2 KP (liin) 1148 M; Tugi KP liinile 1 tk; Tõmmits Kp-liinile 6 tk; Tugi 0,4 liinile 1 tk; Õhuliini mastid kl III Kp-liinile 5 tk; Tõmmits 04-liinile 3 tk; Maakaabel 0,4kV 35mm2 81 M; Õhuliini mastid kl II 04-liinile 4 tk; Maakaabel 0,4kV 120mm2 351 M; Õhuliini kaabel 50 mm2 04 liinile 421 M; Maakaabel 0,4kV kuni 16mm2 102 M; Otsamuhv KP 2 tk; Maakaabel 25mm2 KP 449 M; Õhuliini mastid kl III 04-liinile 5 tk; kuni 4 fiidriga JK 1 tk; Õhuliini mastid kl II Kp-liinile 10 tk; 2 arvestiga MK soklil 1 tk; 1 arvestiga MK postile/seinale 1 tk; Kordusmaandus 0,4 osas 2 tk; Kordusmaandus KP osas 2 tk; 0,4kV kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 185 M; KP kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 449 M; Kaablikaitsetoru KP 99 M; Demontaaztööd-õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet) 2119 M; Kaablikaitsetoru 0,4 69 M; Alajaama mõõte-jaotuskilbi paigaldus 1 tk; Traavers koos isolaatoritega 16 tk; KP liini lahklüliti 1 tk; Demontaaztööd- õhuliini post 44 tk; Demontaaztööd- kilp 2 tk; Trafo paigaldus mastalajaamas 1 tk; Arvestussüsteem 3 kmp; Mastalajaama ehitamine II postil 1 tk. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 15. november 2009. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post marge.pihlak@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 16. juuni 2009 kell 11.00 aadressil Rapla, Paju 3. Hankejuht on Marge Pihlak, telefon 71 50 512, e-post marge.pihlak@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 715 0512
Map-pin

Asukoht

Järva vald, JÄRVAMAA, Eesti
 Järva vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 16. juuni 2009
Teostamise tähtaeg 15. nov 2009