Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


02. juuni 2009
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Koeru vallas asuva Puhmu alajaama Lepa fiidri rekonstrueerimiseks (J85043). Lisainfo: Tööp.nr.08183 Emp.AS. Eh.luba nr. 844 21.11.08. Paigaldada üks komplektalajaam, ehitada üks mastalajaam ühel mastil, üks mastalajaam kahel mastil; paigaldada 10 kV maakaablit AXAL-TT PRO 3x25/25 1891m; rekonstrueerida AMKA liini 1290m; ehitada 0, 4 kV maakaablit 386m. Komplektalajaama, 10 kV kaabli ja jõutrafod annab tellija.Kuna ehitustööd toimuvad põldudel, saab ehitada pärast viljakoristamist ja enne künnitöid .Künd toimub Salumäe, Vanaselja ja Kuusiku kinnistutel (kontaktisik, kellega leppida kokku septembrikuu alguses täpsem tööaeg on Ants Kruusamägi-51 45 021). Nurga kinnistu omanik on Tauno Heil-50 83 970, seal kündi ei toimu ( aeg leppida kokku ikkagi septembrikuus). Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile.Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldajaga kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis.Hankida ja paigaldada arvestussüsteem ja koostada TööülesanneKui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga. Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Jaotusvõrgule esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus. Gennadi Ainjärv/PAIDE/JV/Energia Telefon: 71 55 749; 51 18 251. Õhuliini kaabel 35 mm2 04 liinile 382 M; Õhuliini kaabel 50 mm2 04 liinile 722 M; Mastalajaama ehitamine II postil 1 tk; Metallkestas ühe trafoga KAJ paigaldamine 1 tk; Mastalajaama ehitamine I postil 1 tk; Õhuliini kaabel 16mm2 04 liinile 45 M; 1 arvestiga MK soklil 1 tk; Tugi 0,4 liinile 4 tk; Maakaabel 0,4kV 35mm2 242 M; Õhuliini mastid kl III 04-liinile 4 tk; Õhuliini mastid kl II 04-liinile 17 tk; Maakaabel 0,4kV 70mm2 46 M; Maakaabel 25mm2 KP (kaabel JV poolt) 1759 M; Jätkumuhv KP 3 tk; Trafo paigaldus mastalajaamas 2 tk; Tõmmits 04-liinile 3 tk; Trafo paigaldus alajaamas (sh. Kiosk) 1 tk; Otsamuhv KP 4 tk; Maakaabel 0,4 50mm2 60 M; Demontaaz olemasoleva 0,4 masti asendamisel 13 tk; Demontaaz olemasoleva 0,4 liinijuhtme asendamisel (liin 2-4 juhet) 507 M; Demontaaz olemasoleva KP liinijuhtme asendamisel (4 juhet) 78 M; Kordusmaandus 0,4 osas 9 tk; 0,4 osas haljastuse taastamine 174 M2; 0,4kV kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 348 M; Kaablikaitsetoru 0,4 19 M; KP osas haljastuse taastamine 879,5 M2; Demontaaztööd- alajaam (mast, komplekt, KTP) 1 kmp; KP kaabli kündmine 1745,5 M; Alajaama mõõte-jaotuskilbi paigaldus 2 tk; Arvestussüsteem 1 kmp; Demontaaztööd- õhuliini post 77 tk; Kaablikaitsetoru KP 13,5 M; KP kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 13,5 M; Demontaaztööd-õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet) 3142 M; KP osas asfalt taastamine 7,5 M2. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 30. oktoober 2009. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post marge.pihlak@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 16. juuni 2009 kell 11.00 aadressil Rapla, Paju 3. Hankejuht on Marge Pihlak, telefon 71 50 512, e-post marge.pihlak@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 715 0512
Map-pin

Asukoht

Järva vald, JÄRVAMAA, Eesti
 Järva vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 16. juuni 2009
Teostamise tähtaeg 30. okt 2009