Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


12. juuni 2009
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Paisumaa alajaama fiider 2 pingeprobleemi lahendamiseks (J75008). Lisainfo: Tööprojekt nr.08-RJ-46 OÜ Elekman, eh. luba nr. 5180 23.10.2008.a. Uue SAX-50 liini ehitamine 1750 m (trassi pikkus), kahe 10/0.4 kV 50 kVA mastalajaama ehitamine, AMKA-70 paigaldamine olemasolevatele mastidele 477 m (trassi pikkus, sh ühispaigaldus SAX liiniga 231 m), maakaabli AXPG4G16 paigaldamine 51 m (trassi pikkus), liitumiskilbi paigaldamine mastile 1 tk, demontaazitööd. Hanke lisatingimused ja lisaseletused Elekmani tööprojekti J75008 “Paisumaa AJ F2 rekonstrueerimine” juurde: 1. Mastalajaamade trafod 10/0.4 kV 50 kVA 2 tk tellib OÜ Jaotusvõrk. Otsearvesti Rasina AJ kaokilpi hangib ehitaja (ACE 3000 1 tk). Mastalajaamade maandused ehitada vastavalt võrgustandardile. Kõikide mastide immutus kreosoot. Alajaamade AMKA-sse pandavatele väljuvatele fiidritele ehitada kantava maanduse paigaldamise võimalus. 2. Vastupidiselt tööprojektile ehitada Rasina alajaam kahemastiline ja kahe tõmmitsaga tõmbega SAX liini vastu, madalam mast paigaldada SAX liini alla ning AMKA väljaviigud 2 tk teha kõrgemast mastist (projektis on algupäraselt ette nähtud ühe masti ja kolme tõmmitsaga mastalajaam, mis ei ole ehituslikult teostatav, kuna trafo ja lahkkaitsmed ei mahu ära). Rasina alajaama mastile tuleb AJ MP kilp koos kaoarvestiga ja lisaks Rasina talu liitumiskilp soklil (arvesti tõstetakse ringi, kella ei tule!). 3. Vastupidiselt tööprojektile paigaldada AMKA-70 Paisumaa alajaamast alates ainult kuni Uustalu taluni, masti nr 7 paigaldada SZ mastilüliti sularitega 40 A. Edasi jääb paljasliin mastidel 7-23. Paisumaa alajaama peale AMKA-70 kokku 345 m, sh ühispaigaldus 231 m. 4. Vastupidiselt tööprojektile, teha planeeritavast Aadu alajaamast ainult madalpinge väljaviik, mastile nr 45, AMKA-70 pikkus 31 m. Ühendada olemasoleva 0.4 kV õhuliiniga. Lõigul mastidel 45-52 ei ole klienti – jääb paljasliin ja jätta loogad lahti. Alajaama toitele jääb ainult Aadu II talu haruliin, mis jääb samuti paljasliin (toide on mastist 42). Aadu alajaama mastile tuleb AJ MP kilp ilma kaoarvestita 5. Rasina AJ väljaviigud ja madalpinge tööde mahud vastavalt projektile (AMKA-70 101 m, AXPK4G16 67 m, kaeve 51 m). 6. Vastupidiselt tööprojektile, paigaldada kõik 10 kV õhuliini kandemastid klass III, nurga, lõpu ja alajaama mastid klass IV. 7. Rasina ja Aadu alajaamade väljuvate fiidrite esimestele mastidele ja Uustalu talu sisestusele ehitada kordusmaandused, samuti mastile nr 7 (5 tk). Samuti ehitada kordusmaandus keskpingemastile nr 31. Tõmmitsad madalpinge mastidele 25, 34 ja 45. 8. Äikesekaitse klemmid paigaldada keskpingemastidele 30, 31, 32, 33, 34, 35 ja 58 (7 komplekti). Vastupidiselt tööprojektile kaarleegi sarvesid mitte paigaldada!!! 9. Vastupidiselt tööprojektile keskpingemastile nr 31 lahklülitit mitte paigaldada. Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldajaga kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga. Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus. Käidukorraldaja: Vello Tanseri/Rapla/JV/Energia Telefon: 71 50 583; 51 18 249. Tõmmits 04-liinile 3 tk; Mastalajaama ehitamine I postil 1 tk; 1 arvestiga MK soklil 1 tk; Õhuliini kaabel 70 mm2 04 liinile 477 M; Tugi KP liinile 5 tk; Tõmmits Kp-liinile 7 tk; Õhuliini mastid kl III Kp-liinile 19 tk; Õhuliini kaabel 50mm2 KP (liin) 1750 M; Mastilüliti 0,4 kV liinile 1 tk; Mastalajaama ehitamine II postil 1 tk; Õhuliini mastid kl IV Kp-liinile 7 tk; Trafo paigaldus mastalajaamas 2 tk; Traavers koos isolaatoritega 27 tk; Maakaabel 0,4kV kuni 16mm2 51 M; Demontaaz olemasoleva 0,4 masti asendamisel 5 tk; Demontaaz olemasoleva 0,4 liinijuhtme asendamisel (liin 2-4 juhet) 345 M; Kordusmaandus 0,4 osas 5 tk; Kordusmaandus KP osas 1 tk; 0,4kV kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 51 M; Demontaaztööd-õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet) 1214 M; Arvestussüsteem 1 kmp; Alajaama mõõte-jaotuskilbi paigaldus 2 tk; Demontaaztööd- õhuliini post 25 tk. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 31. august 2009. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post marge.pihlak@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 18. juuni 2009 kell 11.00 aadressil Rapla, Paju 3. Hankejuht on Marge Pihlak, telefon 71 50 512, e-post marge.pihlak@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 715 0512
Map-pin

Asukoht

Märjamaa vald, RAPLAMAA, Eesti
,Märjamaa vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 18. juuni 2009
Teostamise tähtaeg 31. aug 2009