Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange teelõikude tolmuvabade katete ehituseks.

05. mai 2010

Põhja Regionaalne Maanteeamet kuulutab välja avatud hanke maanteede nr 11230 km 21,2-25,9; nr 11232 km 0-1,4 ja nr 11233 km 0-3,0 tolmuvabade katete ehituseks.
Maanteedel ehitus-remonditööd kokku 9,1 kilomeetrit sh:

  1. Maanteel nr. 11230 Harju-Risti-Riguldi-Võntküla ehitus-remonditööd 4,7 kilomeetrit s.h. mullatööd ~680 m³; katendi konstruktsioon: purustatud-kruusast alus, BS32, PIN1 ehitamine ~36000 m².
  2. Maanteel nr. 11232 Vihterpalu tee ehitus-remonditööd 1,4 kilomeetrit s.h. katendi konstruktsioon: freespurust alus, PIN1 ehitamine ~10000 m².
  3. Maantee nr. 11233 Keibu – Alliklepa ehitus-remonditööd 3 kilomeetrit s.h. katendi konstruktsioon: freespurust alus, PIN1 ehitamine ~23000 m².

Tööde teostamise aeg on 15. juuni kuni 1. oktoober 2010.
Nõutavad tagatised ja garantiid:
Pakkumuse tagatise esitab pakkuja krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustaja garantiina või 70 000 krooni deponeerimisena pakkumuse jõusoleku ajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034799018 SEB (IBAN EE891010220034799018, BIC ehk SWIFT kood-EEUHEE2X), viitenumber 3100053200, selgitusega "Põhja Regionaalne Maanteeamet, …(hanke nimetus)… pakkumuse tagatis" pakkumuse jõusoleku ajaks.
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded:
Nõuded spetsialistide kvalifikatsioonile.
Pakkuja peab omama õigust teede ehitamiseks ja remontimiseks vastavalt oma asukohamaa seadustele.
Pakkuja peab omama standardile EVS-EN ISO 9001 või samaväärsele vastavat kvaliteedijuhtimissüsteemi ja standardile EVS-EN ISO 14001 või samaväärsele vastavat keskkonnajuhtimissüsteemi või ta peab taotlema neid või omama firmasisest kvaliteedijuhtimissüsteemi ja keskkonnajuhtimissüsteemi.
Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused juhul kui kõigi esitatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse või kui edukaks tunnistatud pakkumuse maksumus ületab hankelepingu eeldatava maksumuse.
Taotlejale hankedokumentide väljastamine CD-l toimub pärast huvitatud isiku vastavasisulise kirjaliku taotluse registreerimist, milles sisalduvad nii ettevõtte rekvisiidid, kui ka vahetult pakkumuse koostamisega tegelema hakkava isiku kontaktandmeid (telefon; faks; e-mail) allkirja vastu tööpäeviti kella 9-15 Põhja Regionaalses Maanteeametis Mäepealse 19, 12618, Tallinn, toas 214, etteteatamisel telefonile 6 304 854.
HD väljastatakse hiljemalt 3 tööpäeva jooksul huvitatud isiku taotluse saamisest arvates.
Hankel osalemisest huvitatud isikutel on võimalik etteteatamisel tel. 630 4854 tutvuda HD-ga ja remonditööde projektdokumentatsiooniga Põhja Regionaalses Maanteeametis.
Lisainfo: Põhja Regionaalne Maanteeamet, Vello Voolaid, tel: 630 4851, faks: 630 4858, e-post: hanked.pohja@mnt.ee.
Täiendavad dokumendid/ pakkumised saata: Põhja Regionaalne Maanteeamet, Kaspar Ploompuu, tel: 630 4854, faks: 630 4858, e-post: hanked.pohja@mnt.ee.
Pakkumused esitada hiljemalt 28. mai 2010 kell 10:00.

Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 630 4800 info@pohja.mnt.ee
Map-pin

Asukoht

HARJUMAA, Eesti
,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Teetööd
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 28. mai 2010
Tööde kestus 15. juuni - 1. oktoober 2010