Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


08. oktoober 2009
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Raplas asuva Estoplasti 10 kV fiidri maakaabli vahetuseks (J85075). Lisainfo: Tehnilised põhiandmed: 10 kV maakaabli paigaldamine kokku 1000 m (trass, sh puurimine 50 m, samas trassis ca 166 m teine 10 kV maakaabel), 10 kV otsamuhvid 9 tk, jätkumuhvid 1 tk, haljastuse ja asfalti taastamine, 0.4 kV maakaabel AXPK4G240 191 m (kaeve 10 m), 630 kVA trafo paigaldamine olemasolevasse alajaama, 0.4 kV JS rekonstrueerimine Heina alajaamas (uued faasi-maandus- ja PEN-latid, jadavinnakud jms), kahe kilbi paigaldamine, demontaazi jm tööd vastavalt projektile. Lisatingimused: NB! Arvestada kõigi kooskõlastuste lisatingimustega (AS Octra Centrum kinnistu jne)! Voolutrafod ja kaugloetava kaoarvesti Heina alajaama hangib ja programmeerib ehitaja (arvestada reale "MP mõõtesüsteem"). Arvesti paigaldamiseks võtta tööülesanne. 0.4 kV JS ehitamisega seotud kulud Heina alajaamas (sh jadavinnakud, faasilatid, PEN-latid jms ning ka 10 kV koormuslahklüliti paigaldamine, Holtel tüüpi alajaam) arvestada reale "0.4 kV jaotusseade 1 sektsioon". Koormuslahklüliti annab JV (Armin Hakmann, 5224363, vene tüüpi, demonteeritud KTPN alajaamast). Tänavate sulgemise ja muud liikluskorraldusega seotud kulud (vajadusel) arvestada reale "Tänavate sulgemise tasu". 0.4 kV osas kõik muru/kruusakatte/ehitusjälgede jms taastamisega seotud kulud arvestada reale "0,4 osas haljastuse taastamine". Arvestada projektis toodud haljastuse ja teede taastamise plaaniga. 10 kV maakaabli AHXAMK-W 20 kV 3x240/35 pikkusega 1085 m hangib JV (tellitud 46-47nädalaks), teise kaabli AHXAMK-W 20 kV 3x120/35 pikkusega 180 m hangib ehitaja. 10/0.4 kV 630 kVA trafo hangib JV. Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldaja ja projektijuhiga, kelledega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga. Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus. Riigimaanteede teemaal töötamiseks tuleb võtta enne töödega alustamist luba Maanteeametist. Käidukorraldaja: Armin Hakmann/RAPLA/JV/Energia Telefon: 52 24 363 Tellimuse alusdokumendid.: EE Võrguehitus AS tööprojekt J85075 Estoplasti, Eh.luba 1442 (220581525) 07.07.09. 0,4 jaotusseadme rek (1 sektsioon) 1 kmp; MP mõõtesüsteem (voolutrafodega) 1 kmp; 1 arvestiga MK soklil 1 tk; kuni 4 fiidriga JK 1 tk; Otsamuhv KP 9 tk; Maakaabel 240 mm2 KP (kaabel JV poolt) 991 M; Jätkumuhv KP 1 tk; Maakaabel 120mm2 KP 166 M; Maakaabel 0,4kV 240mm2 191 M; Trafo paigaldus alajaamas (sh. Kiosk) 1 tk; Demontaaztööd- jõutrafod 1 tk; Tänavate sulgemise tasu 1 kmp; Demontaaztööd- alajaam (mast, komplekt, KTP) 1 kmp; 0,4 osas haljastuse taastamine 60 M2; 0,4kV kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 10 M; KP osas haljastuse taastamine 600 M2; Kaablikaitsetoru 0,4 191 M; Kaabli läbisurumine kinnisel meetodil 50 M; KP kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 950 M; Kaablikaitsetoru KP 1160 M; Kassettlüliti 63-400A 3 tk; KP osas asfalt taastamine 160 M2. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 13. märts 2010. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post marge.pihlak@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 20. oktoober 2009 kell 10.00 aadressil Tallinn, Kadaka tee 63. Hankejuht on Marge Pihlak, telefon 71 50 512, e-post marge.pihlak@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 715 0512
Map-pin

Asukoht

RAPLA, RAPLAMAA, Eesti
 RAPLA, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 20. okt 2009
Teostamise tähtaeg 13. märts 2010