Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


01. oktoober 2009
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Tartumaal asuva Sarapuu alajaama fiider 1 ja Vilusaare alajaama ehitamiseks (J83274). Lisainfo: Ehitusload 5031-220583196, 18.08.2009 ja 907-220584146, 03.09.2009. AJ, trafo (50.nädal) KP maakaabli ( 47.nädal) tarne EE JV OÜ poolt. _NB! Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Ehituseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Arendus-ehitusosakonna Lõuna piirkonna projektijuhi V-T. Hirmo või piirkonna käidukorraldaja Eduard Kupri poole tel. 511 4682. Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldaja ja projektijuhiga, kelledega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus. Metallkestas ühe trafoga KAJ paigaldamine 1 tk; Demontaaztööd- kilp 1 tk; 1 arvestiga MK soklil 1 tk; Trafo paigaldus alajaamas (sh. Kiosk) 1 tk; Õhuliini mastid kl III Kp-liinile 1 tk; Otsamuhv KP 2 tk; Tõmmits 04-liinile 3 tk; Õhuliini mastid kl III 04-liinile 1 tk; Maakaabel 25mm2 KP (kaabel JV poolt) 1683 M; Jätkumuhv KP 3 tk; Tugi 0,4 liinile 1 tk; Demontaaztööd- õhuliini post 24 tk; Maakaabel 0,4 50mm2 484 M; Traavers koos isolaatoritega 1 tk; KP liinile lahkkaitse 1 tk; Demontaaz olemasoleva 0,4 masti asendamisel 1 tk; Demontaaz olemasoleva KP masti asendamisel 1 tk; Kordusmaandus 0,4 osas 1 tk; 0,4kV kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 10 M; Kordusmaandus KP osas 1 tk; KP kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 1683 M; Liinitrassi rajamine KP 0,0349 HA; Kaablikaitsetoru KP 206 M; Demontaaztööd-õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet) 974 M; Arvestussüsteem 1 kmp; Kaablikaitsetoru 0,4 128 M. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 29. jaanuar 2010. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post taimi.ostrat@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 8. oktoober 2009 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5. Hankejuht on Taimi Ostrat, telefon 71 68 257, e-post taimi.ostrat@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

TARTUMAA, Eesti
 Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 8. okt 2009
Teostamise tähtaeg 29. jaan 2010