Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange maanteelõigu teekatte remonttöödeks. Pakkumuste tähtaeg: 16.08.2013.

12. august 2013
Maanteeamet kuulutab välja hanke riigimaantee nr 2 (E263) Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa teekatte remonttöödeks km 39,9 - km 41,5.  Remonditakse riigimaantee nr 2 (E263) Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa teekate 1,6km pikkusel lõigul.
1,6 km teelõigu remont. Teepeenarde taastamine 1400 m².
Tööde kestus: 1 kuud.
LISATEAVE
A) Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduse kohaselt olema registreeritud äriregistris või erialases registris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või väljavõtte äriregistrist või nende kehtiva koopia, millest peavad nähtuma juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud. Juriidilisest isikust pakkuja, kelle asukohamaa on Eesti, ei pea esitama registri väljavõtet.
B) Pakkuja, kelle pakkumusele ja kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatavatele dokumentidele pakkuja esindajana alla kirjutanud isik või isikud ei oma pakkuja esindamise õigust seadusest tulenevalt (nt juriidilise isiku poolt esitatud dokumentidele kirjutab alla keegi teine kui äriregistri registreerimistunnistusele kantud juhatuse liige, kes omab juriidilise isiku esindamise õigust) esitab koos pakkumuse ja kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatavate dokumentidega hankedokumentide lisa I vormi 1 kohase volikirja dokumentide allkirjastamiseks, millega pakkuja volitab pakkumusele ja kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatavatele dokumentidele pakkuja esindajana alla kirjutanud isikut või isikuid olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama riigihanke pakkumust ning hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatavaid dokumente.
C) Hankija tagab piiramatu ja täieliku elektroonilise ligipääsu hankedokumentidele Riigihangete Registris.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 16. august 2013 kell 10:00.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 630 4800 info@pohja.mnt.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 620 1200 info@transpordiamet.ee
Map-pin

Asukoht

km 39,9 - 41,5
HARJUMAA, Eesti
km 39,9 -  41,5,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Teekatted, asfalteerimine, teetööd
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 16. august 2013
Tööde kestus 1 kuu