Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange alajaamade 0,4kV võrgu pingeparanduseks.

07. mai 2010
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Kohila vallas asuva Vilivere-11 ja Roobuka alajaamade 0,4kV võrgu pingeparanduseks (J85057).
Tehnilised põhiandmed:10 kV maakaabli paigaldus 70 mm2 kokku ca 803 m (kaeve, lisandub kinnisel meetodil 18 m ja paigaldamine olemasolevasse reservtorusse), lahklüliti paigaldamine 1 tk, kahe KAJ paigaldamine, AXPK4G120 1036 m (trass), AXPK4G70 13 m (trass) ja AXPK4G16 14 m (madalpinge kaeve kokku ca 290 m, ülejäänud osas ühises kaevises), LK paigaldus mastile 3 tk, demontaazi jm tööd vastavalt projektile. Lisatingimused: Keskpingekaabli ja kaugloetavad arvestid 2 tk hangib ehitaja. Uutesse liitumiskilpidesse tõstetakse ringi 4 mõõtesüsteemi: kahel objektil (AÜ Vilivere-4 ja Vilivere-5 krunt 1) kasutada olemasolevaid arvesteid (TK420), ülejäänud kahel objektil (Vilivere-2 krundid 35 ja 36) vanad arvestid demonteerida ja tagastada ning asendada uute arvestitega (ACE3000 2 tk, hangib ehitaja). Kaablid tähistada vastavalt projektile ja standardile. Kaablitrassid ehitada vastavalt projekti nõuetele (sügavus kohati kuni 1.61 m, kraavi kindlustamine erosiooni vastu vastava kangaga jms). Enne kaeviste kinniajamist kutsuda kohale käidukorraldaja, teha ka nõuetekohased fotod trassist. Flairid seadistab ehitaja. Komplektalajaamad HEKA1VM-630 2 tk (tellitud 27-nädalaks) ja trafod 10/0.4 kV 250 kVA ja 400 kVA tellib EE JV. Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga. Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus. Käidukorraldaja: Taivo Parve/Rapla/JV/Energia Telefon: 51 29 558 Tellimuse alusdokumendid.:Ehitusprojekt- J85057, ARE-RAJ 64781, Vilivere 11 ja Roobuka AJ, Vilivere küla, Kohila vald.
Maakaabel 0,4kV kuni 16mm2 14 M; Kaugloetav arvestussüsteem 2 kmp; Kordusmaandus KP osas 1 tk; Maakaabel 70mm2 KP 817 M; Maakaabel 0,4kV 120mm2 1036 M; Metallkestas ühe trafoga KAJ paigaldamine 2 tk; Traavers koos isolaatoritega 1 tk; Trafo paigaldus alajaamas (sh. Kiosk) 2 tk; Tugi 0,4 liinile 2 tk; Tõmmits 04-liinile 1 tk; Õhuliini mastid kl III 04-liinile 1 tk; Õhuliini mastid kl III Kp-liinile 1 tk; Kaablikaitsetoru KP 817 M; Otsamuhv KP 4 tk; Kaablikaitsetoru 0,4 1036 M; Maakaabel 0,4kV 70mm2 13 M; KP osas haljastuse taastamine 800 M2; Kaabli läbisurumine kinnisel meetodil 18 M; 0,4 osas haljastuse taastamine 300 M2; 0,4kV kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 290 M; 2 arvestiga MK postile/seinale 1 tk; Arvestussüsteem 4 kmp; Demontaaz olemasoleva 0,4 masti asendamisel 1 tk; Demontaaz olemasoleva KP masti asendamisel 1 tk; 1 arvestiga MK postile/seinale 2 tk; Demontaaztööd- jõutrafod 3 tk; Demontaaztööd- kilp 9 tk; Demontaaztööd- õhuliini post 22 tk; Demontaaztööd-õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet) 1110 M; KP kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 803 M; Demontaaztööd- alajaam (mast, komplekt, KTP) 3 kmp; KP liini lahklüliti 1 tk.
Hankelepingu täitmise tähtaeg on 10. september 2010. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument.
Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post marge.pihlak@energia.ee.
Pakkumise esitamise tähtaeg on 18. mai 2010 kell 10.00 aadressil Tallinn, Kadaka tee 63. Hankejuht on Marge Pihlak, telefon 71 50 512, e-post marge.pihlak@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Briefcase
+372 715 0512
Tellija esindaja
Map-pin

Asukoht

Kohila vald, RAPLAMAA, Eesti
,Kohila vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 18. mai 2010
Tööde lõpp 10. september 2010