Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange alajaama 0,4 kV võrgu rekonstrueerimiseks.

14. mai 2010
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Türi vallas asuva Kolu alajaama 0,4 kV võrgu rekonstrueerimiseks (J85140).
Tehnilised põhiandmed: mastalajaam 2 tk. jõutrafo Str=100 kVA 2 tk (annab tellija) 10 kV maakaabelliini L=306 m 0,4 kV maakaabelliini L=196 m 0,4 kV õhuliini rek. L=3276 m Liitumiskilpe 2 tk Lisatingimused: Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldaja ja projektijuhiga, kelledega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga. Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus. Riigimaanteede teemaal töötamiseks tuleb võtta enne töödega alustamist luba Maanteeametist. NB! 1. Õhuliini ehitustöid on võimalik teha peale põllutööde lõpetamist (september-oktoober). 2.Haava kinnistu omaniku Arvo Kuutokiga (tel.56-509-712) sai kokku lepitud, et ehitustööd viljapõllul toimuvad enne külvi või pärast saagikoristust. Tellimuse alusdokumendid.:Ehitusprojekt- J85140, ARE-PAI 67988, Kolu AJ 0,4kV võrk, Kolu küla, Türi vald.
Õhuliini kaabel 25 mm2 04 liinile 94 M; Õhuliini kaabel 35 mm2 04 liinile 373 M; 1 arvestiga MK postile/seinale 1 tk; Õhuliini kaabel 16mm2 04 liinile 191 M; Mastalajaama ehitamine I postil 1 tk; Õhuliini kaabel 70 mm2 04 liinile 2618 M; Õhuliini mastid kl III Kp-liinile 2 tk; Õhuliini mastid kl III 04-liinile 3 tk; Tõmmits 04-liinile 6 tk; Maakaabel 0,4kV 120mm2 169 M; Maakaabel 0,4kV 70mm2 27 M; Maakaabel 0,4kV kuni 16mm2 66 M; Otsamuhv KP 2 tk; Maakaabel 50mm2 KP 306 M; Mastalajaama ehitamine II postil 1 tk; Tugi 0,4 liinile 1 tk; Demontaaztööd- õhuliini post 20 tk; 1 arvestiga MK soklil 1 tk; Traavers koos isolaatoritega 2 tk; Masti korrastamine (õigumine ja posti müts) 49 tk; Demontaaz olemasoleva 0,4 masti asendamisel 3 tk; Demontaaz olemasoleva 0,4 liinijuhtme asendamisel (liin 2-4 juhet) 3515 M; Kaugloetav arvestussüsteem 3 kmp; Kordusmaandus 0,4 osas 14 tk; Kordusmaandus KP osas 1 tk; Kaabli läbisurumine kinnisel meetodil (0,4 osas) 20 M; 0,4 osas haljastuse taastamine 170 M2; Demontaaz olemasoleva KP masti asendamisel 1 tk; Kaablikaitsetoru 0,4 36 M; Kaabli läbisurumine kinnisel meetodil 6 M; KP kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 300 M; Liinitrassi rajamine 0,4 0,1 HA; Kaablikaitsetoru KP 6 M; Alajaama mõõte-jaotuskilbi paigaldus 2 tk; Demontaaztööd-õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet) 915 M; Arvestussüsteem 1 kmp; 0,4kV kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 242 M.
Hankelepingu täitmise tähtaeg on 10. detsember 2010. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument.
Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post marge.pihlak@energia.ee.
Pakkumise esitamise tähtaeg on 19. mai 2010 kell 10.00 aadressil Tallinn, Kadaka tee 63. Hankejuht on Marge Pihlak, telefon 71 50 512, e-post marge.pihlak@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Briefcase
+372 715 0512
Tellija esindaja
Map-pin

Asukoht

Kolu, Türi vald, JÄRVAMAA, Eesti
,Kolu, Türi vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 19. mai 2010
Tööde kestus 10. detsember 2010