Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange fiidri rekonstrueerimiseks.

21. mai 2010
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Kõue vallas asuva Ardu alajaama fiider 3 rekonstrueerimiseks (J91013).
Tehnilised põhiandmed: vastavalt projektile alajaamasi 2 tk, HEKA 1 VM 250 - trafo 50 kVA ja HEKA 1 VM 630 (tellitud 32-nädalaks)- trafo 50 kVA, 10kV (KP kaabel 1776m tellitud 32-nädalaks) ja 0,4 kV maakaabelliinid, AMKA rekk, demontaaz, bilansiarvestid alajaama, Lisatingimused: Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldaja ja projektijuhiga, kelledega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus. Käidukorraldaja: Jüri Sillaste/Kose/JV/Energia Telefon: 52 81 113 Tellimuse alusdokumendid.: Ardu alajaama F-3 rekonstrueerimine, Nõmmeri küla, Kõue vald, ehitusluba nr.Kõue-6/10 17.03.2010.
Trafo paigaldus alajaamas (sh. Kiosk) 2 tk; Metallkestas ühe trafoga KAJ paigaldamine 2 tk; Õhuliini kaabel 70 mm2 04 liinile 2341 M; Õhuliini kaabel 50 mm2 04 liinile 145 M; Õhuliini kaabel 16mm2 04 liinile 234 M; Õhuliini mastid kl III 04-liinile 11 tk; Tõmmits 04-liinile 7 tk; Maakaabel 0,4kV 120mm2 255 M; Maakaabel 120mm2 KP (kaabel JV poolt) 1735 M; Otsamuhv KP 4 tk; Jätkumuhv KP 3 tk; Mastilüliti 0,4 kV liinile 1 tk; Demontaaztööd- õhuliini post 23 tk; KP kaabli kündmine 1681 M; KP liini lahklüliti 1 tk; Masti korrastamine (õigumine ja posti müts) 5 tk; Demontaaz olemasoleva 0,4 masti asendamisel 11 tk; Demontaaz olemasoleva 0,4 liinijuhtme asendamisel (liin 2-4 juhet) 2609 M; Kaugloetav arvestussüsteem 2 kmp; Kordusmaandus KP osas 1 tk; Kordusmaandus 0,4 osas 10 tk; 0,4kV kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 14 M; Kaablikaitsetoru 0,4 14 M; KP kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 54 M; Kaablikaitsetoru KP 54 M; Demontaaztööd-õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet) 821 M; 04 kaabli kündmine 241 M.
Hankelepingu täitmise tähtaeg on 1. oktoober 2010. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument.
Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post marge.pihlak@energia.ee.
Pakkumise esitamise tähtaeg on 27. mai 2010 kell 10.00 aadressil Tallinn, Kadaka tee 63. Hankejuht on Marge Pihlak, telefon 71 50 512, e-post marge.pihlak@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Briefcase
+372 715 0512
Tellija esindaja
Map-pin

Asukoht

Ardu, Kose vald, HARJUMAA, Eesti
,Ardu, Kose vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 27. mai 2010
Tööde lõpp 1. oktoober 2010