Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange alajaama 0,4 kV võrgu rekonstrueerimiseks.

28. mai 2010

OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Türi vallas asuva Andrese alajaama 0,4 kV võrgu rekonstrueerimiseks (J85145).
Tehnilised põhiandmed: Komplektalajaam jõutrafoga Str=160 kVA 1 tk. (AJ tellitud 28-nädalaks) Mastalajaam jõutrafoga Str=50 kVA 1 tk. (annab tellija) 10 kV maakaabelliin L=780 m 0,4 kV maakaabelliin L=429 m 0,4 kV õhukaabelliin L=34 m Lisatingimused: Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldaja ja projektijuhiga, kelledega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokku leppida tellimuse esitajaga. NB! 10 kV maakaabli ehitusmahtude pos. "Maakaabel 50mm2 KP" arvestada "kümne kaablimärkeposti paigaldamise kaabli pöördekohtadesse" lisakulud. Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus. Käidukorraldaja: Aivar Kööp/Paide/JV/Energia Telefon: 51 00 470 Tellimuse alusdokumendid.:Ehitusprojekt- J85145, Are-Pai 67809, Andrese AJ 0,4kV võrk, Laupa küla, Türi vald.
Kaugloetav arvestussüsteem 2 kmp; Maakaabel 0,4kV 120mm2 7 M; Maakaabel 0,4kV 35mm2 117 M; Maakaabel 0,4kV 70mm2 280 M; Maakaabel 0,4kV kuni 16mm2 25 M; Mastalajaama ehitamine I postil 1 tk; Metallkestas ühe trafoga KAJ paigaldamine 1 tk; Traavers koos isolaatoritega 1 tk; Kaablikaitsetoru KP 231 M; Trafo paigaldus mastalajaamas 1 tk; Tugi KP liinile 1 tk; Tõmmits 04-liinile 3 tk; Õhuliini kaabel 50 mm2 04 liinile 34 M; Õhuliini mastid kl III 04-liinile 1 tk; Otsamuhv KP 2 tk; Kaablikaitsetoru 0,4 69 M; Maakaabel 50mm2 KP 780 M; KP osas haljastuse taastamine 230 M2; 1 arvestiga MK soklil 1 tk; Alajaama mõõte-jaotuskilbi paigaldus 1 tk; Arvestussüsteem 1 kmp; Demontaaz olemasoleva 0,4 masti asendamisel 1 tk; Demontaaz olemasoleva KP masti asendamisel 1 tk; Demontaaztööd- alajaam (mast, komplekt, KTP) 1 kmp; 0,4kV kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 212 M; Demontaaztööd- jõutrafod 1 tk; Kaabli läbisurumine kinnisel meetodil 12 M; Demontaaztööd-õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet) 775 M; Jätkumuhv KP 1 tk; KP kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 668 M; KP kaeviku rajamine- paas 100 M; KP liini lahklüliti 1 tk; Demontaaztööd- õhuliini post 23 tk; 0,4 osas haljastuse taastamine 40 M2.
Hankelepingu täitmise tähtaeg on 10. oktoober 2010. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument.
Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post marge.pihlak@energia.ee.
Pakkumise esitamise tähtaeg on 1. juuni 2010 kell 10.00 aadressil Tallinn, Kadaka tee 63. Hankejuht on Marge Pihlak, telefon 53 26 8707, e-post marge.pihlak@energia.ee.


Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Briefcase
+372 715 0512
Tellija esindaja
Map-pin

Asukoht

Türi vald, JÄRVAMAA, Eesti
,Türi vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 1. juuni 2010
Tööde lõpp 10. oktoober 2010