Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hankel veehaarete ja veetöötlusjaama projekteerimiseks ja ehituseks on muudetud tähtaega: 18. veebruar.

15. detsember 2010
MUUDETUD PAKKUMUSTE TÄHTAEGA!
OÜ Kohila Maja kuulutab välja avatud hanke veehaarete ja veetöötlusjaama projekteerimiseks ja ehituseks.
Lepingu Üldtingimused on Töövõtulepingu tingimused seadmestamiseks ja projekteerimiseks-ehitamiseks elektri- ja seadmete paigaldamiseks ning ehitus- ja inseneritöödeks, kui projekteerib Töövõtja, esimene väljaanne 1999, mis on koostatud Insenerikonsultantide Rahvusvahelise Föderatsiooni (FIDIC) poolt (nn "Kollane FIDIC"). Lepingu Üldtingimused hangib huvitatud isik iseseisvalt. Lepingu eritingimused on antud Hankedokumentide Osas II.
Antud hankelepingu raames teostatakse järgmised projekteerimis- ja ehitustööd (ligikaudsed mahud):
 • Lepaluku veehaare. Ühe olemasoleva puurkaevpumpla hoone lammutamine ning uue pumpla rajamine olemasoleva puurkaevu tarbeks ning 3 uue puurkaevpumpla rajamisega.
 • Lepaluku veetöötlusjaam. Veetöötlusjaama projekteerimine ja ehitus, veetöötlusjaama hoone rajamine koos töödeldud vee reservuaaridega 2 x 150 m³.
 • Tapeeditsehhi puurkaevpumpla renoveerimine, uute torustike rajamine ja hoone sanitaarremont.
 • Kasekopli puurkaevpumpla renoveerimine reservpuurkaevule vajalikus mahus. Olemasoleva hoone lammutamine ja uue puurkaevpumpla hoone rajamine olemasoleva kohale, sh projekteerimistööd.
 • Lepaluku puurkaevpumplate toorveetorustiku (PE PN10 Ø160, 300 m) rajamine Lepaluku veetöötlusjaamani. Lepaluku veetöötlusjaama tehnoloogilise vee kanalisatsiooni (PVC PN10 Ø160, 70 m) ja reoveekanalisatsiooni (PVC PN10 Ø160, 70 m) rajamine ning ühendamine Hanke 3 ja 4 raames rajatavate torustikega. Lepaluku veetöötlusjaama veevõrgutorude rajamine (PE PN10 Ø160, 135 m ja PE PN10 Ø160, 70 m).
 • 6 puurkaevu (Luha, Pargi, Nõlva, Raudtee, Uus tn ja Kiisa) likvideerimine ja puurkaevpumplate lammutamine (sh lammutusprojektide koostamine).
 • Käesoleva hanke raames rekonstrueeritavate ja rajatavate puurkaevpumplate ning rajatava veetöötlusjaama ja survetõstepumpla elektri-, valve- ja automaatikasüsteemide ehitus, programmeerimine ja sidumine Kohila aleviku Lepaluku veetöötlusjaamas asuva juhtimiskeskuse süsteemidega. Kaugvalve juhtimiskeskuse seadmete tarne.
Tööde teostamise aeg on 350 päeva.
Hankedokumendid on kättesaadavad Riigihangete registris. Dokumentide allalaadimiseks peab huvitatud isik end Riigihangete registris registreerima. Kõik selgitused pakkujatelt laekunud küsimustele ning muudatused hankedokumentides tehakse kättesaadavaks Riigihangete registris ning pakkuja peab need endale ise alla laadima.
Pakkumiseelne koosolek toimub 21.12.2010 algusega kell 10.00 aadressil Kohila Vallavalitsus, Vabaduse 1, 79804 Kohila, Raplamaa.
Info ja dokumendid: OÜ Kohila Maja, Rein Langeproon, tel: 489 2689, 51 00 316, faks: 483 3608, e-post: rein.langeproon@kohilamaja.ee.
Pakkumused esitada hiljemalt 18. veebruar 2011 kell 10:00.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Kohila Maja OÜ, Kohila, Kohila vald
+372 489 2685 kohilamaja@kohila.ee
Map-pin

Asukoht

Kohila, Kohila vald, RAPLAMAA, Eesti
,Kohila, Kohila vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

 • Projekteerimine
 • Lammutus-, lõhkamistööd
 • Renoveerimine
 • Kanalisatsioonisüsteemid
 • Veevarustus-, puhastussüsteemid
 • Elekter
 • Seadmete tarnimine
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 18. veebruar 2011
Tööde kestus 350 päeva