Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul detailplaneering tootmisala laiendamiseks.

09. mai 2013
Võeti vastu Kadastiku 15, Kännu ja Kadastiku tee 1 katastriüksuste detailplaneering ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne. Planeeritava ala suurus 12,7 ha. Koostatud planeering näeb ette tootmisala laiendamise, selleks krundipiiride ehitusala ja tehnovõrkude planeerimise. KSH aitab analüüsida detailplaneeringuga ette nähtud tootmisobjektide ja rajatiste rajamist ning töötamisega kaasnevaid mõjusid.
Planeeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub 15. maist kuni 28. maini 2013. Dokumentidega saab tutvuda Imavere vallamajas tööpäeviti kella 10:00 - 16:00 ja valla veebilehel www.imaverevv.ee ning sellelt lingilt https://imaverevv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud/-/document_library_display/z36F/view/5058556
Detailplaneeringu ja KSH aruande kohta võib esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi Imavere Vallavalitsusele aadressil: Viljandi mnt 6, Imavere küla, Imavere vald, Järvamaa 72401 või e-posti aadressil: anneli@imaverevv.ee kuni 28. maini 2013.
Kadastiku 15, Kännu ja Kadastiku tee 1 katastriüksuste detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande ja selle avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 4. juunil 2013 kell 15:00 Imavere vallamaja saalis. Info tel 511 7499.
Järgnev link tutvustab keskkonnamõju hindamise aruannet
http://klient.hendrikson.ee/Imavere_DP_KSH/Imavere_DP_KSH_24-04-2013.zip
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 714 0000 storaenso.eesti@storaenso.com
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 385 1050 aarens@aarens.ee
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 740 9800 hendrikson@hendrikson.ee
Map-pin

Asukoht

Kadastiku tee 1, Kadastiku 15, Kännu
Imavere, Järva vald, JÄRVAMAA, Eesti
Kadastiku tee 1, Kadastiku 15, Kännu,Imavere, Järva vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Pindala 12,7 ha