Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul on valla arengukava muutmise eelnõu. Aastatel 2011-2014 on kavas investeeringuid teha kõigisse valla hallatavatesse asutustesse.

01. september 2010
On valminud Tori valla arengukava aastateks 2004–2014 muutmise eelnõu. Arengukavas on fikseeritud Tori valla peamised tegevused arengusuundade elluviimiseks aastatel 2011-2014. Aastatel 2011-2014 on kavas investeeringuid teha kõigisse valla hallatavatesse asutustesse. Teede remondil arvestatakse valla teehoiukavas kinnitatud järjekorda. Kavas on:
* valla ühisveevärgiga alade fluoriidivaba joogiveega varustamine
* Tori laste töö- ja puhkelaagri tegevuse jätkamine
* Tori kui Soomaa värava väljaarendamine
* külaliikumise arendamine
* tuletõrje veevõtukohtade korrastamine ja tähistamine
* valla omandis olevad maaüksuste mõõdistamine ja katastrisse kandmine
* loodus- ja kultuuriobjektide hooldamine ja arendamine.
Tori valla arengukava muutmise eelnõu ja selle lisad on kättesaadavad ajavahemikul 01-21 september 2010 Tori vallamajas ja Tori valla kodulehel www.torivald.ee
Täpsem info arendusnõunik Kalev Mitt, telefon 5143377, arendusnounik@torivald.ee

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Tori Vallavalitsus , Tori, Tori vald
+372 446 6052 torivv@hot.ee
Map-pin

Asukoht

Tori vald, PÄRNUMAA, Eesti
,Tori vald, Eesti