Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange 10 kV kaablite vahetuseks. Tähtaeg 28. september.

24. september 2010
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja hanke Tartu-Piimakombinaadi 10 kV kaablite vahetuseks (I03147).
EL 1793-220605460, 25.08.2010. NB! KP maakaabel 240 mm2 4200 m on OÜ JV tarne (ca 11.10.2010). Ehitada vastavalt EE Võrguehitus AS tööprojektile nr. I03147-1 Valgustuse reservtoru paigaldamiseks ja valgustusmasti ümber tõstmiseks võtta ehitajal ühendust Tartu Linnamajandusosakonna teedeteenistuse spetsialisti hr. Sven Ilvesega Tel : 736 1285; 556 88 593. Lisa 1: EE Võrguehitus AS tööprojekt nr. I03147-1. 31.12.2010 Ehituseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Arendus-ehitusosakonna Lõuna piirkonna projektijuhi Alo Ressaar tel. 53 996 519 või piirkonna käidukorraldaja poole. Enne tööde teostamist võtta ühendust käidukorraldajaga kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Peale tööde teostamist taotleda kohalikult omavalitsuselt kasutusluba. Mõõtekompleks peab vastama EE mõõtestandardile ja kohalikele lisanõuetele. Vallo Kajalaid/Tartu/JV/Energia, telefon: 51 29 830.
KP osas moodulkivi taastamine 12 M2; Otsamuhv KP 5 tk; Maakaabel 240 mm2 KP (kaabel JV poolt) 3993 M; Kaablikaitsetoru KP 4430 M; Kaabli läbisurumine kinnisel meetodil 438 M; KP osas asfalt taastamine 849 M2; KP kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 1750 M; Jätkumuhv KP 16 tk; KP osas haljastuse taastamine 895 M2.
Hankelepingu täitmise tähtaeg on 31. detsember 2010. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument.
Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post taimi.ostrat@energia.ee.
Pakkumise esitamise tähtaeg on 28. september 2010 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5. Hankejuht on Taimi Ostrat, telefon 52 27 010, e-post taimi.ostrat@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Map-pin

Asukoht

TARTU, TARTUMAA, Eesti
,TARTU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Alajaamad, kõrgepingeliinid
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 28. september 2010
Tööde lõpp 31. detsember 2010