Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikustamisel detailplaneering puhkeküla rajamiseks.

04. märts 2019
Vastu võetud Alvari katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering asukohaga Einbi külas / Enbys. Planeeringu projekt näeb ette Alvari katastriüksusele ühe administratiivhoone ja kuni 14 peremajutuseks mõeldud puitmajakesega puhkeküla rajamise. Detailplaneeringuga on määratud katastriüksuse sihtotstarbeks 20 % ärimaa ja 80 % maatulundusmaa; määratud on  hoonestustingimused, servituutide vajadus ja keskkonnatingimused ning planeeritud juurdepääsutee, parkimiskohad ja kommunikatsioonilahendused. Planeering teeb ettepaneku muuta kehtivat Noarootsi valla üldplaneeringut (muuta 20 % ulatuses katastriüksuse sihtotstarve ärimaaks ja vähendada rannaalade teemaplaneeringuga laiendatud ehituskeeluvööndit looduskaitseseadusest tuleneva piirini). Planeeringule on koostatud keskkonnamõju eelhinnang ja sellest tulenevalt keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11. märtsist 11. aprillini 2019. Materjalidega on võimalik tutvuda ka Noarootsi vallamajas vallavalitsuse tööajal. Väljapaneku ajal on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Noarootsi Osavallavalitsus , Pürksi, Lääne-Nigula vald
+372 472 4350 noarootsi@laanenigula
Detailplaneerimine
Briefcase
Argepo OÜ, HAAPSALU
+372 55 62 3728 geodeet@argepo.ee
Map-pin

Asukoht

Einbi
Lääne-Nigula vald, LÄÄNEMAA, Eesti
Einbi Lääne-Nigula vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Pindala 7,6 ha
Objektiga/dokumentidega tutvumine 11. märts -11. aprill 2019