Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Algatatud keskkonnamõju hindamine liivakarjääri kaevandamise taotlusele

15. november 2019
Keskkonnaamet otsustajana teatab, et on algatanud keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) Osaühing Inest Invest Aardla liivamaardla mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele.
Aardla liivakarjääri mäeeraldis asub Tartu maakonnas Kastre vallas Aardla külas valdavalt Lingi (katastriüksuse tunnus nr 18501:001:0562) maaüksusel. Teenindusmaa põhjaosa jääb vähesel määral ka Treiali maaüksuse lõunaserva (katastriüksuse tunnus nr 18501:001:0461). Katastriüksus kuulub eraomandisse. Taotletav mäeeraldis paikneb Aardla liivamaardlas (registrikaart nr 0964). Taotletav mäeeraldis hõlmab maardla aktiivse tarbevaru 1 plokki.
Aardla liivakarjääri mäeeraldise pindala on 14,31 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 24,14 ha. Seisuga 01.10.2018 on mäeeraldisega seotud täiteliiva aktiivne tarbevaru 588 tuh. m³, sellest kaevandatav varu 527 tuh. m³. Aasta keskmiseks kaevandamismahuks on 36 tuh. m³. Maavarade kasutusalaks on ehitus ja teede ehitus. Luba taotletakse kehtivusajaga 15 aastat.
Kavandatav mäeeraldis asub Ropka-Ihase looduskaitseala (keskkonnaregistri kood KLO1000633) vahetus läheduses ja puudub veendumus, et kaevandamine ei mõjutaks kaitsealaga samades piirides asuvat Ropka-Ihaste loodusala (keskkonnaregistri kood RAH0000504, rahvusvaheline kood EE0080313) ja Ropka Ihaste linnuala (keskkonnaregistri kood RAH0000070, rahvusvaheline kood EE0080313).
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Inest Invest OÜ, Aardlapalu, Kastre vald
wirro@hot.ee
Map-pin

Asukoht

TARTUMAA, Eesti
 Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Keskkonnamõjude hindamine