Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul naftasaaduste terminali detailplaneeringu eskiis ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programm.

14. mai 2013
Viimsi Vallavalitsus teatab perspektiivse Lonessa naftasaaduste terminali detailplaneeringu (DP) eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.
DP eesmärgiks on välja selgitada võimalused Muuga sadama lääneosas paikneva Lonessa naftasaaduste terminali mahutipargi ehitusõiguse suurendamiseks kogumahuni kuni 460 000 m³ ja määrata planeeringuala maakasutus- ja ehitusõiguse tingimused. Perspektiivses terminalis soovitakse käidelda vedelaid naftasaadusi kuni 6 mln t/a, sh kuni 5 mln tonni masuuti ja kuni 1 mln tonni toornaftat aastas. DP koostamise käigus viiakse kavandatava tegevusega kaasnevate mõjude olulisuse ja ulatuse väljaselgitamiseks läbi KSH keskkonnamõju hindamise täpsusega ning teostatakse riskianalüüs. Kavandatava tegevusega ei kaasne piiriülest keskkonnamõju.
DP eskiisi ja KSH programmi avalik väljapanek toimub 20.05.2013 kuni 10.06.2013. a. Nimetatud ajavahemikul on võimalik dokumentidega tutvuda paberkandjal: Viimsi Vallavalitsuses (Nelgi tee 1, Viimsi vald); Vopak E.O.S. AS-i kontoris (Pirita tee 102, Tallinn); Ramboll Eesti AS-i kontoris (Laki 34, Tallinn). Elektroonselt on dokumendid kättesaadavad Ramboll Eesti AS-i kodulehel http://lonessa.ramboll.ee ja Viimsi Vallavalitsuse kodulehel www.viimsivald.ee.
DP eskiisi ja KSH programmi kohta on õigus igaühel esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni 10.06.2013. a Viimsi Vallavalitsuse aadressil (Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald) ja e-postiga info@viimsivv.ee.
DP eskiisi ja KSH programmi avalik arutelu toimub 12.06.2013. a algusega kell 17.00 Muuga sadama peahoones (Maardu tee 57, Maardu). Avalik arutelu toimub samaaegselt (ühe koosolekuna) Vesta Terminal Tallinn OÜ naftasaaduste terminali DP eskiisi ja KSH programmi avaliku aruteluga.
Arendaja on Vopak E.O.S. AS; kontaktisik Aivar Lääne (aivar.laane@vopakeos.com). DP ja KSH koostaja on Ramboll Eesti AS koostöös Ramboll Finland OY-ga; kontaktisik Eike Riis (KSH juhtekspert, eike.riis@ramboll.ee). KSH järelevalvaja on Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; e-post harju@keskkonnaamet.ee).
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Viimsi Vallavalitsus , Viimsi, Viimsi vald
+372 606 6805 info@viimsivv.ee
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 664 5808 info@ramboll.ee
Briefcase
+358 20755611 mauno.napari@ramboll.fi
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 664 5808 info@ramboll.ee
Briefcase
+358 20755611 mauno.napari@ramboll.fi
Arendaja
Briefcase
+372 626 6100 info@liwathoneos.com
Map-pin

Asukoht

Muuga, Viimsi vald, HARJUMAA, Eesti
,Muuga, Viimsi vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil