Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Algatati detailplaneering seltsimaja rajamiseks.

13. aprill 2011
Algatati detailplaneering  Endla külas reformimata riigi maal, mille koostamise eesmärkideks on reformimata riigimaale kruntide piiride, kavandatavale sotsiaalmaa sihtotstarbega krundile ehitusõiguse määramine seltsimaja rajamiseks; vajalike taristute asukoha määramine ning servituudi vajaduse väljaselgitamine; liikluskorralduse lahendamine; keskkonnakaitseliste tingimuste määramine; heakorra ja haljastuse põhimõtete määramine.  Plaanis on olemasolevate aida varemete baasil välja ehitada mansardkorrusega ja verandaga seltsimaja.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Elme Mõis MTÜ, Kaarma-Kungla, Saaremaa vald
Map-pin

Asukoht

Endla
Saaremaa vald, SAAREMAA, Eesti
Endla,Saaremaa vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Pindala 1,1 ha