Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


12. mai 2008
Kehtestamisel on Lootuse pst 93 kinnistu detailplaneeringu, millega nähakse ette Nõmme linnaosas 0,4 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuva kinnistu jagamine kaheks krundiks, moodustuvale Lootuse pst 93 krundile ehitusõiguse andmine 2-korruselise 3 korteriga elamu rajamiseks ja abihoone laiendamiseks ning Lootuse pst 93a krundile 2-korruselise 2 korteriga elamu rajamiseks. Lootuse pst 93 kinnistu suurus on 3525 m² ja maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa. Kinnistul paikneb Lootuse puiestee poolses osas krundi keskel 2-korruseline 4 korteriga amortiseerunud elamu. Krundi ida- ja läänepoolsete piiride vahetus läheduses on kaks abihoonet. Planeeringulahenduse kohaselt võib soovi korral olemasoleva elamu lammutada ja asendada uuega ning krundi idapoolsel küljel olevat abihoonet laiendada ja rekonstrueerida. Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Güzjälja Aisatullin.

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu koostaja
Briefcase
+372 651 6087, +372 56 62 6175 ene@majaprojekt.ee
Planeeringu algataja
Briefcase
+372 640 4141 lvpost@tallinnlv.ee
Map-pin

Asukoht

Lootuse pst 93
TALLINN, Eesti
Lootuse pst 93,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Uusehitus
Blueprint

Omadused

Maa-ala 0,4 ha
Hooneid/rajatisi 2