Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Eelprojekt nuumaosakonna laiendamiseks, rekonstrueerimiseks ja tehnosüsteemide asendamiseks.

04. juuli 2011
Valminud on ASi Ekseko nuumaosakonna rekonstrueerimise eelprojekt, millega nähakse ette:
1) rekonstrueeritavale hoonele on projekteeritud väike laiendus koridori ja tambur näol 81,2 m²;
2) välisfassaadis tehakse tehnoloogiast tulenevaid väikesemahulisi muudatusi, osa olemasolevaid avasid ehitatakse kinni ja lõigatakse sisse uued avad akendele, mis paigutatakse ringi ning ventilatsioonisüsteemi sissevõtukanalite õhurestide jaoks;
3) korruste vahelagedele ehitatakse uued tehnoloogilised konstruktsioonid, nagu vedelsõnnikukanalite põhjad ja seinad, sektsioonide vaheseinad, ventilatsioonikoridoride seinad ning sektsioonide ja koridoride põrandad;
4) katusele rajatavate konstruktsioonide tõttu kaetakse uued läbiviigu ümbrused uue katusekattega (rullmaterjaliga) ja tehakse uued kalded veeärastusele;
5) olemasolev pideva vooluga vedelsõnniku eemaldamise süsteem asendatakse tsüklilise vedelsõnniku kogumise ja eemaldamise süsteemiga;
6) paigaltatakse vedelsõnnikujahutamise süsteem;
7) olemasolev tsentrifugaalventilaatoritega tasarõhkne ventilatsioonisüsteem asendatakse madala energiatarbega telgventilaatoritega alarõhkse ventilatsioonisüsteemidega;
8) olemasolev küttesüsteem asendatakse täies mahus;
9) võõrdepõrsaste kuivsöödasüsteem asendatakse uue kuivsöödasüsteemiga;
10) nuumikute kuivsöödasüsteem asendatakse vedelsöödasüsteemiga;
11) olemasolev veevarustussüsteem asendatakse täielikult;
12) paigaldatakse sektsioonide pesueelse leotuse süsteem;
13) olemasolev elektripaigaldis asendatakse täielikult.
Ekseko AS nuumaosakonna laiendamise, rekonstrueerimise ja tehnosüsteemide asendamise eesmärgiks on vahetada välja kogu amortiseerunud ja energiakulukas tehnoloogia ning sellega seonduvad abikonstruktsioonid. Olemasolevas hoones, kus on kokku 32 400 sea kohta, kavandatakse rekonstrueerida vastavaks 28 230 nuumikule (st nuumikute arv väheneb). Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise korralduse ja eelhinnanguga on võimalik tutvuda Viiratsi valla kodulehel: https://www.viiratsi.ee/et/keskkonnamoju-hindamine. Lisainfo: Evelin Paistu, tel 435 0545, e-kiri evelin.paistu@viiratsi.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Rakvere Farmid AS, Mäeltküla, Viljandi vald
+372 435 1901 farmid@rlk.ee
Map-pin

Asukoht

Viljandi vald, VILJANDIMAA, Eesti
,Viljandi vald, Eesti