Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

On heaks kiidetud suletud tööstusjäätmete prügila peale uue tööstusjäätmete prügila ja puidujäätmete ning reoveesette kompostimisala rajamise ja käitamise keskkonnamõju hindamise aruanne.

30. detsember 2015
Keskkonnaamet järelevalvajana teatab, et  on heaks kiitnud Kehra suletud tööstusjäätmete prügila peale uue tööstusjäätmete prügila ja puidujäätmete ning reoveesette kompostimisala rajamise ja käitamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.
KMH algatati Horizon Tselluloosi ja Paberi ASi poolt esitatud projekteerimisloa taotluse menetlemise käigus. Kavandatav tegevus on Harju maakonnas Anija vallas Ülejõe külas Tuhamäe maaüksusele (katastritunnusega 14001:002:0227) tööstusjäätmete prügila ja kompostimisala rajamine korrastatud prügila alale, prügila ja kompostimisala käitamine ning prügila ja kompostimisala sulgemine. Tegevuse eesmärk on tehases tekkivate tööstusjäätmete nõuetekohane ladestamine prügilasse ja puidujäätmete ning reoveesette kompostimine sellest kasvupinnase tootmisega.
KMH aruandes kirjeldati ja hinnati alternatiivi 1 ehk uue prügila ja kompostimisala mitterajamine (tööstusjäätmete viimine teistesse tavajäätmete prügilatesse ning puidujäätmete ja reoveesette põletamine tehase rajatavas koostootmisjaamas või viimine teistesse jäätmekäitluskohtadesse, üldisel tasemel) ning alternatiivi 2, mis omakorda jagunes kaheks alamalternatiiviks: alternatiiviks 2.1 ehk prügila ja kompostimisväljaku rajamine vastavalt keskkonnaministri 29.04.2004 määruses nr. 38 „Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded“ esitatud nõuetele ning alternatiivi 2.2 ehk prügila ja kompostimisväljaku rajamine „Horizon tselluloosi ja Paberi AS korrastatava tööstusjäätmete prügila peale uue nõuetekohase prügila rajamine“ tööprojekti järgi (OÜ Entec Eesti, 2015). Alternatiivide võrdlemisel selgus, et väiksema mõjuga on alternatiiv 2.2 ehk prügila tööprojekti kohane rajamine, käitamine ja sulgemine.
KMH järelevalvaja on Keskkonnaamet (kontaktisik Diane Banhard, e-post diane.banhard@keskkonnaamet.ee, telefon 674 4809).
KMH aruande ja selle heakskiitmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti KMH järelevalvaja - Keskkonnaameti Harju kontoris, Viljandi mnt 16, Tallinn (kontaktisik: Diane Banhard, 674 4809, diane.banhard@keskkonnaamet.ee). Digitaalselt on KMH aruande heakskiitmise otsus Keskkonnaameti dokumendiregistrist leitav aadressil http://sadr.keskkonnaamet.ee/index.php?id=10535&op=doc_details&dok_id=564578&asutus_id=1.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 608 5007 info@horizon.ee
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 611 7690 elle@environment.ee
Map-pin

Asukoht

Ülejõe, Anija vald, HARJUMAA, Eesti
 Ülejõe, Anija vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil